Despre program

La finalizarea studiilor din domeniul Chimie absolventul primeşte diploma de "Licenţiat în Chimie". Planul de învăţământ al acestei specializări permite acumularea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul chimiei, indispensabile tuturor ştiinţelor vieţii, precum şi abilităţi specifice transferabile altor domenii. Absolvenţii acestei specializări dobândesc competenţe în sinteza şi analiza chimică, utilizarea echipamentelor de investigare specifice, interpretarea şi prelucrarea datelor asistată de calculator. Validarea profesională se concretizează în ocuparea unui loc de muncă în instituţii de stat sau companii private, în învăţământ (după completarea studiilor de specialitate cu studii de profil pedagogic) sau administraţie. Absolvenţii noştri pot activa în laboratoare de control al calităţii produselor, controlul proceselor din industria chimică, controlul calităţii mediului, laboratoare farmaceutice şi medicale, controlul chimic al calităţii produselor alimentare, consultanţă la firme care comercializează materiale şi echipamente specifice laboratoarelor cu profil chimic dar şi în unităţi de cercetare şi/sau producţie în domenii de vârf cum ar fi cele ale proceselor catalitice, nanomaterialelor, produselor medicale şi farmaceutice, materiale avansate etc.

Domeniu de licenta/master
Chimie
Specializare
Chimie
Tip program
Licență
Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici generale
 • Structură chimică
 • Limbă străină 1
 • Educație fizică 1
 • Chimia nemetalelor
 • Termodinamică
 • Bazele chimiei organice
 • Bazele chimiei analitice
 • Limbă străină 2
 • Educație fizică 2
 • Cinetică chimică
 • Elecrochimie
 • Chimie organică: funcțiuni simple
 • Metode și tehnici de separare
 • Chimia metalelor
 • Chimia coroizilor și interfațelor
 • Chimie coordonativă și organometalică
 • Chimie organică cu funcțiuni mixte și heterocicli
 • Chimie analitică - Analiza instrumentală
 • Elemente de biochimie
 • Opțional 1
 • Practică de specialitate (laborator) (română sau engleză)
 • Chimie anorganică teoretică
 • Tehnologie chimică
 • Chimie organometalică și aplicații în procese chimice organice
 • Analiza structurată în chimie
 • Opțional 2
 • Cataliză și biocataliză
 • Opțional 3
 • Chimie bioanorganică
 • Mecanisme de reacție: Opțional 4
 • Opțional 5
 • Opțional 6
 • Opțional 7
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Chimie generală
 • Fizică generală

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Cluj-Napoca

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Componentă de vârf a cercetării ştiinţifice în Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi-a dedicat activitatea de peste opt decenii atât laturii didactice cât şi de cercetare, ambele încununate de realizări academice şi ştiinţifice remarcabile. Dezvoltând relaţii şi schimburi internaţionale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universităţi şi Institute Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei este unul dintre cele mai "internaţionalizate" domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Suntem pregătiţi şi întâmpinăm cu ospitalitatea ardelenească tradiţională atât colaborările academice cu cadre didactice şi cercetători cât şi studenţii din ţară şi străinătate. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Cluj-Napoca vă aşteaptă cu porţile deschise!

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer