Despre program

Fizica medicală este un domeniu interdisciplinar modern şi complex, în plină expansiune, care îți stă la dispoziție și presupune utilizarea unor cunoştințe specifice de: fizică, medicină, matematică şi informatică. Practic, fizica medicală înseamnă fizica aplicată în medicină. Un fizician medical este cel care înțelege cum funcționează aparatele complexe din spitale, cel care asigură suportul ştiintific, tehnic şi administrativ pentru tehnologia medicală nouă și mai ales, cel care este preocupat de însănătoșirea pacienților.

Domeniu de licenta/master
Fizică
Specializare
Fizică medicală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră
 • Analiză matematică
 • Chimie generală
 • Mecanică 1
 • Anatomia și fiziologia omului
 • Educație fizică
 • Bioinformatică și statistică medicală (Opțional sem. 1)
 • Curs opțional de la alte facultăți din cadrul UBB (Opțional sem. 1)
 • Grafică asistată de calculator. Desen tehnic (Opțional sem. 1)
 • Fizică moleculară și căldură
 • Ecuațiile diferențiale ale fizicii teoretice
 • Electricitate și magnetism
 • Biomecanică
 • Structuri moleculare și biomateriale (Opțional 1 sem. 2)
 • Curs opțional de la alte facultăți din cadrul UBB (Opțional 1 și 2 sem. 2)
 • Aplicații interdisciplinare ale fizicii (Opțional 2 sem. 2)
 • Orice alt curs de la o altă specialitate a Facultății de Fizică (Facultativ sem. 1 și 2)
 • Optică
 • Electronică
 • Bazele fizicii teoretice
 • Informatică aplicată în fizică
 • Biofizică și biochimie
 • Bioelectromagnetism
 • Limbă străină (Engleză/Franceză/Germană)
 • Fizica atomului
 • Optometrie și microscopie optică
 • Fizică nucleară
 • Mecanică cuantică
 • Bazele spectroscopiei moleculare
 • Practică
 • Orice alt curs de la o altă specialitate a Facultății de Fizică (Facultativ sem. 1 și 2)
 • Orice altă limbă străină decât cea aleasă în anul II (Facultativ sem. 1 și 2)
 • Fizica moleculei
 • Fizică statistică
 • Fizica solidului
 • Aparatură medicală
 • Medicină nucleară
 • Fizica semiconductorilor
 • Modelarea numerică și analogică a proceselor biologice
 • Radiologie și imagistică medicală
 • Detectori
 • dozimetrie și radioprotecție
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Instrumentație virtuală (Opțional sem. 1)
 • Metode și tehnici moderne de analiză microscopică (Opțional sem. 1)
 • Aplicații tehnologice ale laserilor. Biofotonică (Opțional sem. 2)
 • Biorobotică (Opțional sem. 2)
 • Orice alt curs de la o altă specialitate a Facultății de Fizică (Facultativ sem. 1 și 2)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Cluj-Napoca

Facultatea de Fizică

Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

În prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de specialitate, în care se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare in vederea elaborarii lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat. Un rol important in activitatea de cercetare îl joacă Institutul de Fizica, care funcționează din anul 1963. Înfințat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe laboratoare de cercetare în care iși desfașoară activitatea cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți de la master și cei care iși pregătesc lucrarea de licență în diferite domenii ale fizicii. Dintre laboratoarele facultății, precum și a institutului amintim: laboratorul de magnetism, laboratorul de rezonanță electronică de spin, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice supraconductoare cu temperatură critică ridicată, laboratorul de biomateriale, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice cristaline și vitroase, laboratorul de fizică atomică și nucleară, laboratorul de corp solid, laboratorul de ultraacustică, laboratorul de optică, laboratorul de spectroscopie optică, laboratorul de laseri, laboratorul de optotehnică, etc.

Facultatea de Fizică participă în prezent la numeroase programe de cercetare cu alte universități și institute de cercetare din străinătate cum ar fi: Universitatea “Joseph Fourier” și Laboratorul de magnetism, din Grenoble; Universitatea Tehnică din Viena; Universitatea din Geneva; Universitatea Liberă din Bruxelles; Universitatea “Eotvos Lorand”, Budapesta; Universitatea “Kossuth Lajos”, Debrecen; Universitatea din Louvaine; Institutul de cercetare în domeniul corpului solid din Varșovia; Institutul de Fizică din Chișinău.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer