Despre program

Ciclul de studii de licenţă „Chimie” se adresează tuturor absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat care sunt interesaţi şi dornici să studieze chimia, sub toate aspectele ei: chimie generală şi anorganică, chimie analitică, chimie organică, chimie fizică, chimie instrumentală, electrochimie şi chimie coloidală, chimia compuşilor macromoleculari, chimia compuşilor naturali, chimia materialelor, biochimie, etc. Toţi cei care veţi alege să veniţi ca studenţi în familia noastră veţi întâlni cadre didactice dedicate şi personal implicat în relaţia cu studenţii, profesionalism, laboratoare dotate cu apartură modernă şi ultramodernă, în care se combină activitatea didactică cu cea de cercetare încă din primul an de studiu. Absolvirea ciclului de studii de licenţă vă va oferi oportunităţi pentru: • continuarea studiilor la nivel masteral şi doctoral, • predarea disciplinelor de chimie şi biochimie la nivel primar şi gimnazial, • încadrarea in învăţământul preuniversitar şi universitar (după Master / Doctorat), • încadrarea în laboratoare de cercetare fundamentală academică, industriale, clinice, ecologice, de control al calităţii produselor, ale industriei de biosinteză, laboratoare de monitorizare şi evaluare a poluanţilor din mediu, laboratoare de la puncte vamale, de criminalistică, poliţie sanitară şi medicină preventivă, etc.

Domeniu de licenta/master
Chimie
Specializare
Chimie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chimie generală
 • Bazele chimiei anorganice-tehnici de laborator
 • Chimia analitică-calitativă
 • Chimie nemetalelor
 • Structura și proprietățile moleculare
 • Bazele chimiei organice
 • Matematică
 • Fizică
 • Informatică
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Discipline facultative (Voluntariat)
 • Chimie analitică cantitativă
 • Chimie fizică - Temodinamica
 • Chimie organică - Metale
 • Chimie fizică - Cinetica
 • Chimie intrumentală
 • Chimie organică - Funcțiuni compuse și compuși heterociclici
 • Chimie coordonativă
 • Practică de specialitate
 • Biochimie
 • Discipline complemetare opționale
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Discipline facultative (Voluntariat)
 • Chimie organică - Coloranți și compuși bioorganici de sinteză
 • Bazele tehnologiei chimice
 • Electrochimie
 • Chimia compușilor macronucleari
 • Chimia materialelor
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Discipline opționale
 • Discipline complementare opționale
 • Discipline facultative (Voluntariat)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Timisoara

Facultatea de Chimie

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer