Despre program

Programul de studiu asigură de asemenea cunoștințele şi abilităţile necesare pentru continuarea studiilor în programe doctorale în domeniul industriei farmaceutice integrându-se pe deplin în lanţul Licenţă – Masterat – Doctorat.

Acest masterat oferă o pregătire completă şi superioară a unor specialişti, care lucrează: – în unităţi de cercetare şi sinteză a medicamentelor, – în departamentele de cercetare-dezvoltare sau studii farmacocinetice din: – industria farmaceutică, – laboratoarele de toxicologie, – laboratoarele clinice, – laboratoarele de siguranţă alimentară, – laboratoarele pentru controlul calităţii mediului.

Domeniu de licenta/master
Biotehnologii
Specializare
Biotehnologii
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Plante medicinale. Obținere și condiții de admisibilitate
 • Biotehnologii pentru obținerea moleculelor biologic active
 • Substanțe biogene obținute prin biotehnologii vegetale
 • Formularea și obținerea formelor farmaceutice convenționale
 • Bioseparări analitice
 • Procese de extracţie şi separare industrială
 • Preformularea și formularea sistemelor medicamentoase
 • Biologie moleculară aplicată în industria farmaceutică
 • Practică
 • Controlul microbiologic al proceselor şi produselor farmaceutice
 • Înfiinţarea afacerilor în biotehnologie - legislaţie şi proprietate industrială
 • Sisteme coloidale de transport şi cedare a medicamentului
 • Vectori pentru transportul compuşilor bioactivi
 • Norme GMP şi GLP
 • Modelarea bioproceselor
 • Biotehnologii în industria cosmetică
 • Controlul fizico-chimic şi biofarmaceutic al medicamentului
 • Metode de investigare în dezvoltarea medicamentului
 • Cercetare ştiinţifică şi elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Bucuresti

Facultatea de Biotehnologii

Facultatea de Biotehnologii a fost înființată în anul 1994 și este singura facultate de acest profil din țară. Prin intermediul programelor de studii, aceasta pregătește ingineri biotehnologi în specializările: Biotehnologii agricole, Biotehnologii industriale și Biotehnologii medical-veterinare. Procesul educațional, ce se desfășoară în amfiteatre, laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație este realizat de un corp profesoral format din specialiști recunoscuți pe plan național și internațional, cu experiență vastă și realizări deosebite atât din punct de vedere didactic, cât și științific. Pe lângă activitatea de cercetare desfășurată în mod curent de către cadrele didactice, în cadrul facultății funcționează două Centre de Cercetare: BIOTEHNOL și BIOTEHGEN. Absolvenții facultății dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind compatibili pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate / instituții: companii de producție românești și europene, firme comerciale, firme de consultanță, laboratoare de analize, expertize și certificare în domenii agricole, medical-veterinare, industriale, învățământ și cercetare științifică.

Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Cu o tradiție de 165 de ani în învățământul agronomic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) a reușit să devină de-a lungul timpului un pol de excelență al învățământului agronomic și cercetării științifice în domeniu, orientat spre dezvoltarea profesională a indivizilor, interedisciplinaritate și internaționalizare.

USAMV București oferă studenților săi un mediu academic modern, efervescent și intercultural, menit să susțină atât dezvoltarea personală, cât și profesională în domenii de actualitate, importante pentru dezvoltarea economiei unei societăți.

Prin intermediul programelor de studii de licență, masterat și doctorat studenții au oportunitatea de a se forma profesional și specializa în domenii de interes. Dobândind competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă, absolvenții Universității noastre au posibilitatea de a obține rapid un loc de muncă după finalizarea studiilor conform pregătirii lor profesionale.

Universitatea noastră și-a propus să răspundă nu numai laturii profesionale a vieții de student, ci și celei personale. Condițiile, la nivel european, pentru formarea profesională, sunt dublate de condiții, la fel de bune, de locuire și de petrecere a timpului liber în cele două campusuri – „Agronomie – Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”. De asemenea, competițiile sportive și evenimentele culturale sunt o prezență constantă în viața studenților din campus, în toate anotimpurile și, în plus, în fiecare an, se desfășoară o competiție cu mare tradiție în rândurile studenților agronomi din toată țara –

AGRONOMIADA.

 

 

Alegând să faci parte din comunitatea noastră academică, vei avea șansa să:

 

 • Studiezi în două campusuri moderne, europene (campusul „Agronomie-Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”), cu toate facilitățile (cămine, cantine studențești, sală și terenuri de sport, Parc Dendrologic, Grădină Botanică)

 

 • Utilizezi cele mai noi echipamente de specialitate pe parcursul activităților didactice și de cercetare, Universitatea dispunând de 12 centre ce cercetare științifică și 3 stațiuni didactice și de cercetare-dezvoltare (Moara Domnească, Istrița, Pietroasa)

 

 • Beneficiezi de expertiza unui corp didactic cu  competențe și abilități în domeniu, care pune la dispoziția studenților atât informațiile teoretice, cât și experiența practică dobândită de-a lungul carierei

 

 • Participi la mobilități de studiu și plasament în cadrul programului Erasmus+, la una dintre universitățile partenere, având șansa de a face schimb de experiență și a-ți completa cunoștințele de specialitate

 

 • Faci parte din asociațiile studențești și să te implicit activ în organizarea evenimentelor pentru studenți

 

 • Iei contact direct cu angajatorii încă din perioada studenției, prin intermediul stagiilor de practică și participând la evenimente de carieră organizate în cadrul Universității (târgului de job-uri, mese rotunde cu angajatorii, workshop-uri etc.)

A fi student la USAMV București înseamnă să fii student european, într-o Universitate în care tradiția și modernitatea se întrepătrund cu succes, oferind societății profesioniști de viitor.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer