Despre program

Departamentul de Științe Socio-umane, Teologie, Arte din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca deservește în principal specializări la nivel de licență, masterat și doctorat din domeniile Filosofie, Științe ale comunicării, Asistență socială, Teologie și Arte vizuale, după cum urmează: Studii de licență (Filosofie, Jurnalism, Asistență socială, Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă pastorală, Arte plastice – Pictură), Studii de masterat (Drepturile omului, Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi, Teologie creştină şi spiritualitate europeană) și Studii doctorale (Filosofie).

Departamentul are în componența sa 23 de cadre didactice titulare. Pe lângă activitatea didactică, membrii departamentului sunt implicați și în proiecte de cercetare, colaborând cu universități din țară sau străinătate.

 

Domeniu de licenta/master
Asistenţă socială
Specializare
Asistenţă socială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în sociologie I
 • II
 • Fundamentele psihologiei
 • Psihologie socială aplicată
 • Sistemul de asistență socială
 • Drept în asistență socială I
 • II
 • Seminar de specialitate I
 • II
 • Comunicare asistată de calculator
 • Educație fizică I
 • II
 • Antropologie
 • Politici de ocupare a forței de muncă
 • Asistență socială și incluziunea persoanelor vârstnice
 • Teorii și metode în asistența socială
 • Gândirea socială a Bisericii
 • Asistență și filantropie
 • Limba engleza
 • franceză I
 • Practică compactă de specialitate I
 • Psihologia educației
 • Pedagogie I
 • Politici sociale
 • Metodologia cercetării în științele socio-umane
 • Asistența socială a Familiei și copilului
 • Dezvoltare comunitară
 • Probleme sociale
 • Limba franceză
 • engleză II
 • III
 • Managementul de caz
 • Strategii antisăracie
 • Medicina familiei
 • Asistența socială a refugiaților
 • Seminar de specialitate III
 • IV
 • Sociologia devianței
 • Asistența socială și protecția copilului
 • Pedagogie socială
 • Metode și tehnici în asistență socială
 • Psihopatologie și psihoterapie
 • Limbajul mimico-gestual
 • Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
 • Protecție și securitate socială
 • Practică compactă de specialitate II
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Didactica specialității)
 • Informatică și statistică socială
 • Dezvoltare umană
 • Consiliere în asistența socială
 • Economie socială
 • Bioetică
 • Medicina familiei
 • Demografie și planificare familială
 • Limba engleză
 • franceză IV
 • Tehnici de comunicare în asistența socială
 • Introducere în probațiune
 • Seminar de specialitate
 • Managementul și evaluarea programelor de asistență socială
 • Psihologia organizațiilor
 • Supervizarea în asistență socială
 • Parteneriat public-privat-ONG în asistență socială
 • Drepturile omului și strategii antidiscriminatorii
 • Tutoriat de cercetare pentru lucrarea de licență
 • Seminar de specialitate
 • Elaborare lucrare de licență
 • Susținere lucrare de licență
 • Discipline facultative (Practică pedagogică I
 • II
 • Instruire asistată de calculator
 • Managementul clasei de elevi
 • Examen de absolvire nivel I)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Baia Mare

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Dr. Victor BABES 62A
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer