Despre program

Modulul se adresează absolvenților cu examen de licență de la toate facultățile vocaționale (Teatru, Film, Media, Arte vizuale, Muzică) precum și celor din domenii sociale și umaniste conexe, interesați să-și dezvolte dezvolte creativitatea personală și capacitatea de lucru în echipă într-unul dintre cele mai dinamice și ofertante cîmpuri ale culturii contemporane. Oferta de studii este orientată multi și trans-disciplinar, oferind semestrial două cursuri teoretice de amplă respiraţie cuturală, orientate critic, şi o paletă largă de cursuri opţionale ori facultative a căror perspectivă dominantă este una creativă. Obiectivul general al modulului este acela de a dezvolta simultan capacitățile analitice și artistice ale tinerilor interesați de artele performative (teatru, performance, film, arte video etc.) atît din perspectiva producției propriu-zise, individuale și de grup, cît și dintr-o perspectivă critică și de cercetare. Masteranzii sunt stimulați să lucreze, în cadrul cursurilor opționale și facultative, atît individual cît și în echipe mixte, pentru realizarea de scenarii și producții originale.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Teatru şi artele spectacolului
Specializare
Artele spectacolului
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metode de cercetare in artele spectacolului
 • Performance Theory
 • Structuri narative in teatrul și filmul contemporan
 • Imaginea teatrală și cinematografică
 • Teoria dansului
 • Performance
 • Instalații
 • Paradigme critice contemporane (disciplină opțională)
 • Gândirea critică și noile media (disciplină opțională)
 • Mangamentul companiei independente (disciplină opțională)
 • Project Management (disciplină opțională)
 • Spectatorship Studies
 • Scriere creativă pentru artele performative și vizuale
 • Interactive Digital Performance
 • Producția proiectului și elaborarea disertației
 • Studii culturale în film și arte performative
 • Tendințe locale și globale în cinematografia contemporană
 • Reciclaj cultural rural-urban (disciplină opțională)
 • Reciclări ale culturii populare în filmul și teatru românesc (disciplină opțională)
 • Curatorial models for digital art (disciplină opțională)
 • Curatorila models in performing arts (disciplină opțională)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Cluj-Napoca

Facultatea de Teatru şi Film

Înfiinţată în 1991, ca departament de teatru în cadrul Facultăţii de Litere, instituţia noastră s-a dezvoltat necontenit şi şi-a creat un bun renume pe plaja educaţională artistică din România. Absolvenţii săi au devenit nume de răsunet în arta teatrală a ultimului deceniu. Oferind, la început, specializari în Arta actorului, Regie de teatru şi Teatrologie, în linia română şi maghiară, şi beneficiind constant de o echipă de cadre didactice prestigioase, atît la disciplinele dedicate culturii teatrale, cît şi la cele dedicate scenei, Departamentul de Teatru si-a îmbogăţit oferta, începînd din anul 2004, cu o nouă specializare – Fotografie, Cinematografie, Media – şi a devenit facultate de sine stătătoare în 2005.

Facultatea de Teatru şi Televiziune face parte din Universitatea „Babes-Bolyai”, instiuţie academică multiculturală, cu o bogată tradiţie şi care se bucură de o largă apreciere internaţională. Astfel, studenţii nostri pot beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii la universităţi străine partenere şi, totodată, de recunoaşterea europeană a diplomelor obţinute aici.

Viitorii actori, regizori, teatrologi (dramaturgi, critici de teatru sau impresari) îşi desfăşoară o bună parte din activităţile specifice şi de atelier în studiourile facultăţii şi îşi prezintă spectacolele în cadrul Studioului „Radu Stanca” sau pe scena Colegiului Academic, ori în alte spaţii neconvenţionale alese de ei.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 4

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer