Despre program

Specializarea Agricultură îşi începe activitatea din anul 1992, ca urmare a solicitării organelor administraţiei locale – Prefectura şi Direcţia Agricolă Constanţa, pentru a se suplini astfel necesarul de specialişti în domeniul agricol din zona Dobrogei și este autorizată definitiv prin Hotărârea de Guvern 696/2000. Specializarea este atractivă pentru absolvenții liceelor de profil de pe teritoriul Dobrogei și a județelor învecinate.

Durata cursurilor este în prezent de patru ani (de cinci ani până în 2005), absolvenţii obţinând diploma de inginer agronom. Titlul academic obţinut este de diplomat în agricultură, inginer.

Domeniu de licenta/master
Agronomie
Specializare
Agricultură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Engleză
 • Microbiologie
 • Botanică
 • Consultatii
 • Matematica
 • Apicultură
 • Pedologie
 • Topografie
 • Baza energetica
 • Baza energetică și mașini
 • Biofizica si Agrometeorologie
 • Biochimie
 • Entomologie
 • Fitopatologie
 • Educaţie fizică
 • Imbunatațiri funciare
 • Consultaţii
 • Agrochimie
 • Engleza
 • Genetică
 • Economie Rurală
 • Fiziologie
 • I.F.
 • Fonduri structurale
 • Consultaţii
 • Agrotehnica
 • Pomicultura
 • Fitotehnie
 • Politici agrare
 • Legumicultura
 • Zootehnie
 • Ecologie
 • Viticultura
 • Cultura pajistilor
 • Conditionarea prod. agricole
 • Ameliorarea plantelor
 • Valorificarea agricola a reziduurilor din zootehnie
 • Consultaţii
 • Fitotehnie
 • Management
 • Marketing
 • Producerea si pastrarea furajelor
 • Tehnologii integrate

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Constanta

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii și Ştiinţe Agricole – una dintre cele mai vechi facultăţi din universitatea constănţeană - îşi începe activitatea în anul 1961, odata cu înfiinţarea Institutului Pedagogic Constanţa. Facultatea pregătește specialiști în domeniile Biologie, Știința mediului - Ecologie și Protecția mediului, Geografie, Agricultură și Horticultură. În cadrul specializărilor Biologie ca și în cel al Ecologiei, se oferă studenților o pregătire în domeniul științelor viului, cu accent pus pe aspectele specifice Dobrogei și în special a mediului marin și costier. Specializarea Geografie oferă pregătire în domeniul geografiei teoretice și aplicate. Specializările Agricultură și Horticultură au ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul agricol si horticol în condițiile specifice Dobrogei, colaborările cu institute de cercetare de profil asigurând o pregătire de înalt nivel teoretic și practic. Programele analitice ale specializărilor asigură o pregătire în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţii forţei de muncă. Corpul profesoral al facultăţii este format din cadre didactice cu un înalt nivel de pregătire, cu activitate recunoscută în domeniile de specialitate. Diplomele de licență obținute sunt recunoscute pe plan internațional datorită aplicării sistemului de credite transferabile. Același sistem permite mobilitatea studenților între centre universitare din țară, cât și efectuarea de stagii de studiu la universități din alte state cu care facultatea întreține relații de colaborare - Universite de la Bretagne Occidentale de Brest (Franța), University of Milwaukee - Wisconsin (SUA).

Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer