Despre program

Misiunea programului Agricultură este de a forma, prin studii interdisciplinare, specialiști cu înaltă calificare, capabili să proiecteze, să organizeze și să conducă sisteme productive în domeniul agricol și sectorul agribusiness și să gestioneze în mod eficient relațiile dintre sisteme.

Domeniu de licenta/master
Agronomie
Specializare
Agricultură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Biochimie
 • Agrochimie
 • Botanică
 • Pedologie
 • Topografie și desen tehnic
 • Educație fizică
 • Practică de specialitate
 • Limba străină 1
 • Limba străină 2
 • Geografie economică și agricolă
 • Biologia solului
 • Genetică
 • Agrotehnică
 • Baza energetică și mașini agricole
 • Tehnică experimentală
 • Construcții agricole
 • Educație fizică
 • Practică de specialitate
 • Cultura plantelor ornamentale
 • Ameliorații agro-silvice
 • Surse de energie regenerabilă
 • Monitorizarea calității producției agricole
 • Limba străină
 • Didactica specialității
 • Fitopatologie
 • Entomologie
 • Pomicultură
 • Legumicultură
 • Viticultură
 • Fitotehnie
 • Bonitarea terenurilor agricole
 • Producerea
 • controlul și certificarea semințelor
 • Teledetecție și fotointerpretare
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică
 • Fitotehnie
 • Condiționarea și păstrarea produselor agricole
 • Irigarea culturilor
 • Zootehnie
 • Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță
 • Apicultură
 • Conservarea biodiversității
 • Procesarea cerealelor și plantelor tehnice
 • Consultanță agricolă
 • Economie rurală
 • Antreprenoriat și managementul afacerilor
 • Drept și legislație agrară
 • Agricultură ecologică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Targoviste

Facultatea de Științe și Inginerie (Alexandria)

Șoseaua Tr. Măgurele, nr. 1-3, cod postal 140003, Alexandria, jud. Teleorman

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer