Despre program

Programul "Master in Administraţi şi Management Public" dezvoltă dimensiunea managerială, economică şi juridică a pregătirii studenţilor in contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona schimbările determinate de procesul reformei în general şi de a gestiona interesele instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi ale spaţiului administrativ european. Planul de învăţământ al cursului "Master în Administraţiie şi Management Public" este echilibrat pe cele 4 semestre: – În primele 2 semestre, reprezentând anul I de masterat, studenţii vor studia discipline care fac parte din aşa-numitul „trunchi comun” – În semestrele 3 si 4, studenţii au posibilitatea alegerii dintre cele patru trasee de specializare: – Politici publice – Administraţie publică europeană – Management public în sistem european – Management urban Fiecare traseu de specializare are la baza cerintele cerute de competenţele generale şi de specialitate necesare viitorilor specialişti în administraţia publică şi cu necesităţile pieţei forţei de muncă. Acest program este realizat de profesori cu experienţă şi prestigiu în domeniul administraţiei publice, managementului public şi integrării europene având sprijinul universităţilor partenere. Prin misiunea asumată, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a ASE de pregătire a viitorilor specialişti în ştiinţe administrative, precum şi de cercetare ştiinţifică în domeniul administrativ, al managementului public şi urban şi al afacerilor europene.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Politici publice și organizații private nonprofit
 • Economie socială și antreprenoriat
 • Managementul resurselor umane în context european și internațional
 • Management public și mediul de afaceri
 • Managementul proiectelor
 • Metode și tehnici de cercetare sociologică
 • Cultura organizațională
 • Politici de personal și comportament organizațional
 • Management financiar
 • Probleme cheie în management și organizații
 • Institutii publice
 • Managemenetul administratiei publice locale si nationale
 • Administratie publicala locala si nationala

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Administrație și Management Public

Încă din 1913 în conținutul legii de înființare a Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, a fost menționată misiunea secțiunii de Administrație Publică, respectiv aceea ”de a pregăti pentru funcțiunile administrației publice, cu caracter economic”. Din anul universitar 1995-1996 s-a reluat această tradiție prin crearea specializării de Administrație Publică în cadrul Facultății de Management iar în 2003 a fost înființată Catedra de Administrație și Management Public.

În anul universitar 2010-2011 a luat naștere Facultatea de Administrație și Management Public ca urmare a rezultatelor și eforturilor tuturor membrilor Catedrei de Administrație și Management Public care, prin profesionalism, perseverență și ambiție, au reușit să creeze unul din programele de administrație publică cele mai atractive din România iar începând cu anul universitar 2014-2015 s-a înființat o nouă specializare la ciclul de licență ”Resurse Umane”, domeniul sociologie. Misiunea Facultăţii constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil.

Prin disciplinele integrate în planul de învăţământ se urmăreşte:

 • Asigurarea unei pregătiri generale în domeniul administraţiei publice, cu accent pe însuşirea cunoştinţelor de bază aferente domeniului ştiinţelor administrative, economice şi juridice
 • Pregătirea şi perfecţionarea studenţilor pentru a deveni funcţionari publici de carieră, care să se integreze în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialişti cu studii superioare în acest domeniu
 • Dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul afacerilor publice
 • Pregătirea teoretică de specialitate a studenţilor, pe profilul facultăţii, este completată cu activităţi practice realizate în cele patru laboratoare de care dispune facultatea, cu dotare informatică adecvată dar şi în stagiile de practică de specialitate ale studenţilor

Studenţii facultăţii au astfel, posibilitatea să îmbine pregătirea teoretică cu activităţile practice. Prin structura planului de învăţământ, programul de licenţă dezvoltă dimensiunea economică, managerială şi juridică a pregătirii studenţilor, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona schimbările determinate de procesul reformei în general şi de a gestiona interesele instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi a mediului de afaceri din România.

Calea Șerban Vodă 22-24, Sector 4, București, România Cod poștal 040211

Informatii despre Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Informații de acreditare și contact pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer