Despre program

Specializarea Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică urmăreşte formarea şi dezvoltarea studenţilor în toate domeniile activităţii administrative, precum şi la nivelul administraţiei publice locale şi centrale, pentru a deprinde toate cunoştiinţele necesare gestionării actului de guvernare în instituţii europene, agenţii publice, locale sau în instituţii private.

Programul de studiu Administraţie publică pregăteşte specialişti în domeniul administraţiei publice centrale şi locale, care au posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consilier administrație publică, Expert administrație publică, Consilier armonizare legislativă, Expert armonizare legislativă, Inspector de specialitate în administrația publică, Referent de specialitate în administrația publică,  Consultant în administraţie publică,  Agent de dezvoltare, Reglementator sau Administrator public.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Drept constituţional
 • Economie
 • Teoria generală a statului si dreptului
 • Drept civil
 • Tehnologia informatiei în administraţia publică
 • Educație fizică
 • Limba străină in administraţia publică I (engleză
 • franceză)
 • Stiinţa administraţiei
 • Management public
 • Nediscriminare şi egalitate de şanse (opțional)
 • Regimul juridic şi protecţia datelor personale (opțional)
 • Politică şi administratie publică (opțional)
 • Fundamentele calității în sectorul public (opțional)
 • Metodologia cercetării ştiinţifice (opțional)
 • Bazele guvernării europene (opțional)
 • Comunicare în administratia publică (opțional)
 • Spatiul administrativ european (opțional)
 • Teorii ale integrării europene (facultativ)
 • Discipline din modulul psihopedagogic (facultativ)
 • Drept administrativ
 • Managementul serviciilor publice
 • Finanţe publice
 • Drept financiar şi fiscal
 • Dreptul muncii si securităţii sociale
 • Limba străină in administraţia publică (engleză
 • franceză)
 • Educație fizică
 • Acte de stare civilă şi elemente de dreptul familie
 • Relaţii publice
 • Elemente de drept penal şi procedură penală
 • Practica de specialitate
 • Dezvoltare durabilă si protectia mediului (opțional)
 • Dezvoltare regională
 • Spațiul social european
 • Răspunderea penală în administraţia publică
 • Libertăţi fundamentale
 • Contabilitatea instituţiilor publice
 • Limba străină (engleză
 • franceză) (facultativ)
 • Pedagogie (facultativ)
 • Didactica specialității (facultativ)
 • Logica acţiunii administrative
 • Etică si deontologie în administraţia publică
 • Planificare strategică
 • Contencios administrativ
 • Achiziţii publice
 • Tehnici si metode ale adoptării deciziei administrative
 • Politici publice
 • Sociologie
 • Elemente de urbanism
 • Practica de specialitate
 • Managementul resurselor umane în administraţia publică
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Proceduri privind exproprierea (opțional)
 • Proceduri privind concesiunea (opțional)
 • Managementul proiectelor (opțional)
 • Sisteme administrative comparate (opțional)
 • Funcţia publică (opțional)
 • Contracte administrative (opțional)
 • Finanțarea proiectelor în administrația (opțional) publică (facultativ)
 • Discipline din modulul psihopedagogic (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Ştiințe Juridice

Dovada înaltului nivel al cercetării ştiinţifice precum şi a importantelor relaţii internaţionale întreţinute de Facultatea de Ştiințe Juridice, este conferinţa internaţională organizată împreună cu Universitatea din Viena în perioada 12-15 septembrie 2012 privind recodificarea dreptului privat în Europa. Este cea mai importantă conferinţă internaţională organizată în ultimii ani în România, cu participarea a peste 30 de profesori din 20 de ţări europene printre care se remarcă dl. prof. univ. dr. Rudolf Welser (Universitatea din Viena), Christiane Wendehorst (din conducerea Institutului European de Drept de la Bruxelles), prof. univ. dr. Tatjana Josipovic (Universitatea din Zagreb), dr. Nikolaus Michaleck (preşedintele Uniunii juriştilor din Austria, fost ministru al Justiţiei). Studenţilor care s-au remarcat în activitatea de cercetare ştiinţifică li s-a asigurat participarea la manifestări academice pe plan naţional şi internaţional. Facultatea are o infrastructură didactică şi de cercetare ştiinţifică ce se ridică la standardele europene, cuprinzând laboratoare de criminalistică şi de limbi moderne, centrul de informare integrare europeană, cabinetul pentru protecţia drepturilor omului, laboratorul de informatică juridică şi de drept informatic, Biblioteca Centrală Universitară ”Tudor Arghezi”, spaţiile aferente pregătirii studenţilor în cadrul FEDE (Federaţia Europeană a Şcolilor Superioare), săli cu câte 12 calculatoare/sală, cu acces permanent la internet.
Arad, B-dul Revolutiei nr. 94

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer