Despre program

Programul de studii asigură o armonioasă unificare a cunoştinţelor teoretice cu abilităţile practice potrivit cerinţelor deontologiei funcţiei publice, studenţii dobândind cunoştinţe generale de bază necesare funcţiei publice, aptitudini manageriale, formarea unei gândiri logice privind fenomenul administrativ, abilităţi interpersonale de comunicare organizaţională.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria generală a statului şi dreptului
 • Drept constituţional
 • Microeconomie
 • Sociologie
 • Ştiinţa Administraţiei
 • Informatică in administrația publică
 • Educaţie fizică
 • Limbi străine: Engleză/Franceză/Spaniolă
 • Drept administrativ I
 • Macroeconomie
 • Management public
 • Ştiinţe politice
 • Educaţie fizică
 • Limbi străine: Engleză/Franceză/Spaniolă Demografie / Comportamentul consumatorului de servicii publice (opțional)
 • Drept administrativ II
 • Drept civil
 • Finanţe publice şi fiscalitate
 • Politici publice
 • Educaţie fizică
 • Limbi străine: Engleză/Franceză/Italiană/Spaniolă
 • Metodologia cercetării științifice / Asigurări şi pensii de stat (opțional)
 • Gândire critică (facultativ)
 • Educaţie media pentru administraţia publică (facultativ)
 • Contencios administrativ Elemente de drept penal și procedură penală
 • Contabilitatea instituţiilor publice
 • Economia sectorului public
 • Educaţie fizică
 • Limbi străine: Engleză/Franceză/Italiană/Spaniolă
 • Practică de specialitate
 • Politici economice europene/ Sisteme administrative comparate (opțional)
 • Discurs public (facultativ)
 • Tehnici și programe informatice pentru administrație publică (facultativ)
 • Achiziţii publice
 • Planificare strategică
 • Managementul resurselor umane în administraţia publică
 • Management de proiect în administraţia publică
 • Etica şi deontologia funcţiei publice
 • Comunicare în administraţia publică
 • Dezvoltare comunitară / Investitii publice (opțional)
 • Introducere în analiza economică a dreptului (facultativ)
 • Drept european
 • Dreptul familiei şi acte de stare civilă
 • Elemente de urbanism
 • Marketingul instituţiilor publice
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale
 • Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice
 • Practică de cercetare pentru lucrarea de licenţă
 • Fundamentele calităţii în sectorul public/ Politici sociale (opțional)
 • Drept financiar şi fiscal (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Într-o lume a competiţiei în care numai performanţa rezistă schimbărilor, alegerea în orice domeniu devine din ce în ce mai dificilă. De aceea, este bine să conştientizaţi - viitori absolvenţi de liceu, studenţi, părinţi - că numai un individ foarte bine pregătit este o persoană căutată pe piaţa muncii. Facultatea de

Administraţie şi Afaceri este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România, fiind o structură nouă, modernă şi atractivă a Universităţii din Bucureşti (membru Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe şi distinsă de Asociaţia Internaţională EDUNIVERSAL din Paris cu premiul Excellent Business School - three palms).

Programele de studii ale Facultăţii de Administraţie şi Afaceri sunt constituite pe două cicluri - licenţă şi master - în domenii de real interes pentru economia naţională: Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor şi Marketing.

B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, Sector 1, Bucureşti, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer