Administrarea și dezvoltarea resurselor umane

Despre program

  Programul de master este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor  de performanţă stabiliţi prin metodologia ARACIS de evaluare în vederea acreditării. Programul este în acord cu politica de reformă a Universităţii din Bucureşti şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând şi o pregătire profesională, cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând posibilă dezvoltarea carierei.
     Programul de master are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel european şi, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultăţi de profil din Europa.
     Programul de master reprezintă ciclul al doilea de studii universitare, asigurând aprofundarea în domeniul ştiinţelor administrative. Pregătirea didactică şi de cercetare de nivel înalt este asigurată de experienţa profesorilor; din această perspectivă, corelarea programului de master cu cercetarea ştiinţifică este foarte strânsă, aceasta fiind principalul criteriu de evaluare a calificării academice, la bază aflându-se două principii fundamentale:

– desfăşurarea activităţilor didactice în strânsă legătură cu activităţile de cercetare pe profilul specializării programului de master
şi
– integrarea concretă a masteranzilor în activităţile de cercetare fir individuale sau de grup.
 
     Programul de master dispune de un plan de cercetare propriu rezultat din însumarea şi coordonarea activităţilor de cercetare ale membrilor catedrei, este corelat cu cel al Centrului de Studii Administrative, Culturale şi Economice şi se desfăşoară pe trei direcţii principale de cercetare:

 – administrarea resurselor umane în context organizaţional şi naţional;
 – managementul carierei;
 – creativitate şi lidership.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Managementul organizației
 • Managementul resurselor umane
 • Leadership în resurse umane
 • Dreptul muncii și securității sociale
 • Evaluarea performanțelor resurselor umane
 • Recrutarea și training-ul resurselor umane
 • Sociologie organizațională
 • Sisteme informatice pentru resurse umane
 • Managementul disconfortului
 • Strategii și tehnici de comunicare
 • Modele neconvenționale de comportament economic
 • Practica de specialitate
 • Managementul proiectelor și programelor europene
 • Statistică socială
 • Dreptul anticorupției în domeniul resurselor umane
 • Managementul schimbării
 • Creativitatea și productivitatea resurselor umane
 • Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării de disertație
 • Practica de specialitate
 • Contracte civile
 • Managementul relațiilor publice
 • Comportament și cultura antreprenorială
 • Protocol instituțional
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Într-o lume a competiţiei în care numai performanţa rezistă schimbărilor, alegerea în orice domeniu devine din ce în ce mai dificilă. De aceea, este bine să conştientizaţi - viitori absolvenţi de liceu, studenţi, părinţi - că numai un individ foarte bine pregătit este o persoană căutată pe piaţa muncii. Facultatea de

Administraţie şi Afaceri este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România, fiind o structură nouă, modernă şi atractivă a Universităţii din Bucureşti (membru Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe şi distinsă de Asociaţia Internaţională EDUNIVERSAL din Paris cu premiul Excellent Business School - three palms).

Programele de studii ale Facultăţii de Administraţie şi Afaceri sunt constituite pe două cicluri - licenţă şi master - în domenii de real interes pentru economia naţională: Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor şi Marketing.

B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, Sector 1, Bucureşti, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer