Despre program

Programul de studii de licenţă Administrarea afacerilor ID este acreditat, respectând în totalitate condiţiile impuse de actele normative în vigoare.

Acest program de studii răspunde funcţiei formative, instructive a învăţământului economic, pornind de la condiţii date de un mediu extern în permanentă schimbare: exigenţe crescute pentru creşterea nivelului calitativ al formării academice, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană, standarde ridicate în formarea academică naţională şi internaţională, procesul concurenţial între instituţiile de învăţământ superior din ţară, creşterea în ritm alert a cunoştinţelor şi noutăţilor tehnice aplicate în domeniul economic, al managementului şi administrării afacerilor.

Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie I
 • II
 • Finanțe
 • Istorie economică
 • Marketing
 • Statistică
 • Dreptul afacerilor
 • Limba străină I
 • II
 • Contabilitate
 • Matematică aplicată în economie
 • Informatică
 • Management
 • Educație fizică și sport
 • Discipline facultative (Comunicare în afaceri în limbă străină
 • Psihologia educației
 • Pedagogie I)
 • Management
 • Contabilitate financiară
 • Managementul resurselor umane
 • Gestiunea financiară a intreprinderii
 • Sisteme informaționale și aplicații informatice
 • Limbă străină
 • Educație fizică și sport
 • Marketing
 • Economie monetară și financiară
 • Piețe de capital
 • Tehnica operațiunilor bancare
 • Practică de specialitate
 • Discipline opționale (Audit intern
 • Produse și servicii bancare
 • Istoria și evoluția UE
 • Comerț electronic
 • Contabilitatea grupurilor de societăți
 • Planificare și prognoză
 • Politici și opțiuni)
 • Strategii investiționale în afaceri
 • Managementul producției
 • Managementul asigurărilor
 • Analiza economico-financiară
 • Managementul mediului
 • Tranzacții comerciale internaționale
 • Fiscalitate
 • Control financiar
 • Contabilitate managerială
 • Elaborare lucrare de licență
 • Discipline opționale (Etica în afaceri
 • Comunicare și negocierea afacerilor
 • Economia riscului
 • Relații financiare internaționale
 • Organizații economice internaționale
 • Globalizare economică)
 • Discipline facultative (Design și estetica mărfurilor
 • Ecomarketing)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică răspunde nevoilor de formare pe plan regional, fiind o modalitate de satisfacere a necesităţilor existente pe piaţa locală a muncii dar şi a intereselor tinerilor din această zonă (judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bistriţa ş.a.) de a continua pregătirea profesională prin studii superioare. De asemenea, considerăm că Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică duce la consolidarea perspectivelor învăţământului superior economic şi de administraţie publică la nivel regional şi contribuie la diversificarea învăţământului superior de specialitate pe plan naţional.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică îşi propune să continue tradiţiile învăţământului superior bucovinean, demarate în 1875 de Universitatea din Cernăuţi, instituţie de înaltă prestanţă academică, care acoperea zona de nord a României, continuate şi completate de Institutul de Învăţământ Superior Suceava (1963). Cerinţele extinderii şi dezvoltării învăţământului economic şi de administraţie publică, impuse de implementarea economiei de piaţă, sunt puse în practică şi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, prin introducerea de noi specializări, care se adaugă celor existente.

Strada Universității, Nr. 13, Suceava

Informatii despre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Strada Universității, Nr. 13, Suceava
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer