Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Facultatea de Drept şi Ştiinte Sociale, înfiinţată în anul 2003, este o structură de Învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, parte integrantă a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Misiunea Facultătii constă în pregătirea specialiștilor în domeniile Drept, Administrație publică, Ştiințe sociale și științele educației, în funcție de cererile de pe piață muncii, de nevoile și posibilitățile dezvoltării socio-economice ale zonei, asigurarea efectivă a egalității șanselor de studii superioare pentru tinerii cu posibilități materiale reduse, din zonele și categoriile defavorizate economic și social, precum și crearea condițiilor favorabile de evoluție științifică și promovare profesională pentru ținerii cu performanțe superioare, din municipiul Alba Iulia și zonă.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Strada Unirii, nr. 15-17

Informații despre Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Strada Gabriel Bethlen nr. 5, 510009
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer