Despre program

Obiective academice ale Programului de studii de licenţă 

1. Formarea specialiştilor în domeniul Psihopedagogie specială urmăreşte asimilarea de noţiuni teoretice şi abilităţi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent, reflectat de curriculum-ul universitar, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior elaborat în 2011. 

2. Dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România în general şi specifice Domeniului Științele Educației, în special.

Domeniu de licenta/master
Științe ale educației
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Psihologia personalităţii
 • Psihoigienă și sănătate mintală
 • Fundamentele pedagogiei
 • Teoria si metodologia curriculum-ului
 • Tehnologii de informare și comunicare - aplicații în Științele Educației
 • Psihologia educației
 • Fundamentele psihopedagogiei speciale
 • Psihologia dezvoltării
 • Istoria paradigmelor educaționale
 • Educație integrată
 • Psihologia dezvoltării
 • Practica de specialitate
 • Psihopedagogia copiilor cu dificultăți de învățare
 • Limba modernă - engleza/franceza – aplicată în Științele Educației
 • Logică
 • Etică și deontologie profesională
 • Statistică aplicată în Științele Educației
 • Practici și abilități academice
 • Educație fizică
 • Discipline facultative (Filosofia educației
 • Neuropsihologie)
 • Teoria si metodologia instruirii
 • Teoria și metodologia evaluării
 • Metodologia cercetării în Științele Educației
 • Asistenţa socială a persoanelor în dificultate
 • Introducere în psihodiagnostic special
 • Psihodiagnosticul persoanelor cu dizabilităţi
 • Psihopedagogia deficienților neuromotori
 • Introducere în logopedie
 • Terapia tulburărilor de limbaj
 • Politici educaționale și sociale
 • Practică de specialitate
 • Psihopatologie și psihologie medicală
 • Limba modernă - engleză/franceză - aplicată în Științele Educației
 • Psihologie socială
 • Psihologie juridică
 • Educație fizică
 • Discipline fcultative (Introducere în pedagogia socială
 • Sociologia educației)
 • Psihopedagogia deficienților de intelect
 • Psihopedagogia deficienților de văz
 • Psihopedagogia deficienților de auz
 • Managementul instituțiilor de învăţământ special şi integrat
 • Didactica activităților din învăţământul special şi incluziv
 • Psihopedagogia inadaptării și devianței comportaentale
 • Practică de specialitate
 • Practică pedagogică
 • Consilierea familiilor și a persoanelor în dificultate
 • Managementul clasei de elevi
 • Terapii ocupaționale pentru persoane cu dizabilități
 • Socioterapii
 • Introducere în psihoterapie
 • Psihoterapii comportamentale
 • Psihopedagogia persoanelor cu polihandicap
 • Protecție specială
 • Psihopedagogia persoanelor cu tulburări din spectrul autist
 • Psihopedagogia supradotaţilor
 • OSP şi expertiza capacităţii de muncă
 • Educație interculturală
 • Elaborarea lucrării de licență (Practică de cercetare)
 • Discipline facultative (Limbajul mimico-gestual
 • Antreprenoriat în domeniul educațional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Constanta

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Suntem pregătiți și bucuroși să te însoțim în experiențe de învățare semnificative, care îți vor dezvălui o lume fascinantă, încă puțin cunoscută, plină de oportunități și provocări. Psihologia și Științele Educației nu sunt doar două domenii de studiu, în cadrul cărora oferim o varietate de programe (licență, master, doctorat, postuniversitare), ci ele reprezintă forțe ale schimbării și dezvoltării sănătoase a oamenilor și a societății. Aici vei învăța cum să îți valorifici mintea, cum să te cunoști pe tine și să-i înțelegi pe ceilalți, cum poți să devii valoros prin educație și cum poți adăuga valoare celor din jur. Poți deveni, împreună cu noi, parte a unei echipe care crede în puterea fiecăruia de a schimba lumea... câte puțin, în fiecare zi...

Suntem o facultate dinamică, cu multe proiecte, cu un staff academic prestigios și cu studenți de foarte bună calitate, cu multe relații de parteneriat la nivel național și internațional. Suntem o facultate conectată la piața muncii, pentru că ne modelăm programele de studiu astfel încât să acoperim zonele în expansiune și să putem asigura competențele necesare ocupării unor joburi frumoase și bine retribuite. Suntem o facultate mare, pentru că avem peste 3.500 de studenți ai noștri, la care se adaugă mai bine de 5.000 din întreaga universitate care aleg să facă și pregătirea psihopedagogică pentru a obține certificatul de profesor.

În plus, avem două sedii în București și două filiale în țară (Buzău și Focșani), unde oferim spații generoase și bine dotate pentru învățare. În fine, suntem o facultate valoroasă, pentru că nu oferim doar specializări pentru a ocupa mai târziu un job, ci îi învățăm pe studenți să se înțeleagă mai bine pe ei și lumea în care trăiesc.

Șos. Panduri nr. 90, Bucureşti, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer