Despre program

Psihologia este domeniul care se ocupă, în principal, cu studierea comportamentului și a gândirii. De fapt, observațiile și concluziile pe care le faci în mod individual pentru a precizie comportamentului oamenilor din jur este nivelul primar al desfășurării acestei științe. Utilizând instrumente care sistematizează și formulează în mod obiectiv, psihologia a reușit să descopere și să învețe cum reacționează și cum gândesc oamenii în diferite situații. Această specializare este una despre psihologie în general. Fiind un domeniu foarte vast de studiu, vei învăța despre senzații și percepții, sistem nervos și funcționalitățile lui, rezolvarea conflictelor moduri de gândire, comportament social și devieri ale comportamentului, psihologia publicității, tipuri de personalități, ș.a. După absolvirea celor 3 ani de facultate poți deveni psiholog, logoped, specialist în resurse umane, cercetător în domeniu. Totodată, s-ar putea să-ți dorești să urmezi un curs de master pentru a te specializa într-o arie mai nișată sau s-ar putea să alegi o carieră academică.

Domeniu de licenta/master
Psihologie
Specializare
Psihologie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Psihologia educaţiei
 • Psihologia mediului
 • Analiza computerizată a datelor
 • Educaţia fizică şi spor
 • Psihologia personalităţi
 • Modul pedagogic: Pedagogie I
 • Introducere în psihanaliză (opţional)
 • Psihologia sănătăţii
 • Psihologia vârstelor
 • Logopedie (opţional)
 • Neuropsihologie (opţional)
 • Psihologia grupurilor sociale
 • Managementul clasei de elevi
 • Psihologia organizaţională
 • Psihologia cognitivă
 • Psihologia rezolvării conflictelor (opţional)
 • Profile atipice de dezvoltare (opţional)
 • Psihopedagogia comportamentului deviant (opţional)
 • Introducere în psihoterapie
 • Psihopatologie
 • Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (Modul pedagogic)
 • Statistică
 • Metode de cercetare
 • Introducere în psihologie
 • TIC
 • Istoria psihologiei
 • Limbă străină (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Introducere în consilierea psihologică
 • Psihologia personalităţii
 • Psihologie experimentală
 • Modul pedagogic: Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării
 • Psihologia dezvoltării
 • Limbă străină (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Psihologie judiciară
 • Consiliere şi orientare în carieră
 • Didactica psihologiei
 • Psihologia personalului
 • Psihologia mediului
 • Psihologia publicităţii (opţinal)
 • Psihologia rezilienţe (opțional)
 • Psihologia cuplului şi a familiei
 • Introducere în psihologie
 • Psihologia socială
 • Psihodiagnostic

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Iasi

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu. În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat „retrograd”, „inutil” sau chiar „subversiv”, ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioada de circa 20 ani.

După decembrie 1989, secţiile de psihologie şi pedagogie se reînfiinţează în cadrul facultăţii de Filozofie, cunoscând un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţă de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Sub aspectul cercetării ştiinţifice de specialitate, proiectele de cercetare derulate, volumul şi ritmul publicaţiilor realizate (reviste proprii, volume, 4 colecţii coordonate în cadrul Editurii Polirom, etc.) participarea în echipe internaţionale, situează facultatea noastră printre cele mai dinamice din ţară în domeniu.

Activitatea de cercetare susţinută care se derulează în facultate este probată, pe lângă numărul impresionant de publicaţii, de următoarele repere statistice: 12 grant-uri naţionale; participarea la 7 proiecte internaţionale de cercetare.

Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 – Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer