Despre program

Specializarea Pedagogia Artei pregătește studenții pentru a deveni profesori în domeniul artelor vizuale, posesori ale unor deprinderi bine structurate în zona tehnicilor picturale și grafice, dar antrenați să dea dovadă de creativitate și mobilitate în promovarea propriului concept artistic utilizând deprinderile operative specifice. Permeabilitatea la experiențe artistice și pedagogice noi, în conjuncție cu o solida pregătire profesională, sunt trăsăturile definitorii ale specializării, ceea ce conferă absolvenților abilitățile necesare unui demers didactico-artistic creativ. Structura actuală a Departamentului Pedagogia Artelor Plastice și Decorative se bazează pe un plan de învățământ restituit recent, pentru o perioada de studii de trei ani. Acest plan oferă studenților un profil tematic divers care are în vedere, pe de o parte o deschidere echidistantă față de toate disciplinele artistice iar, pe de alta parte, cele mai actuale direcții în comunicare și educație artistică. Planul de învățământ este un plan maleabil și fluid care a fost în timp o preocupare constantă a Departamentului Pedagogia Artelor Plastice și Decorative a Universității de Arta și Design Cluj. Profesorii au optat pentru un demers pedagogic în care parcursul planului tematic modeleaza viitorii profesioniști.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arte vizuale
Specializare
Arte plastice
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Istoria artei universale
 • Anatomie artistică
 • Perspectivă și desen geometric
 • Procesarea imaginii pe calculator
 • Educație fizică
 • Psihologia educației
 • Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+ Teoria și etodologia curricum-ului)
 • Bazele desenului și modelajului
 • Bazele culorii
 • Gramatica limbajului vizual
 • Bazele compoziției
 • Concepte didactice
 • metode și tehnici art-terapie
 • Limba modernă engleză (opțional)
 • Limba modernă franceză (opțional)
 • Artă chineză și japoneză (facultativ)
 • Estetica artelor vizuale
 • Istoria artei oderne
 • Istoria artei contemporane
 • Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii+ Teoria și metodologia evaluării)
 • Didactica specialității
 • Pedagoogii alternative
 • Art-terapia în contexte instituționale
 • Explorări compoziționale și devoltare de concept
 • Tehnici ale artelor plastice și decorative
 • Practică de specialitate
 • Elemente de antropologie și de semiotică a corpului
 • Joc și experiment artistic în dinamica de grup (opțional)
 • Corpul uman și expresia vizuală (opțional)
 • Limba modernă engleză (opțional)
 • Limba modernă franceză (opțional)
 • Introducere în limbaje de programare (facultativ)
 • Artă
 • literatură
 • cinema (facultativ)
 • Istoria artei conteporane
 • Istoria artei în România
 • Comunicare și management în arte vizuale
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)
 • Examen de absolvire
 • Nivel 1
 • Metode didactice de explorări creative
 • Sociologia educației
 • Forme artistice intrdisciplinare
 • Elaborare lucrare de licență (proiect educațional prin medieri artistice)
 • Practică de specialitate
 • Industrii culturale și creative (opțional)
 • Etică și integritate academică (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Cluj-Napoca

Facultatea de Arte Plastice

Misiunea fundamentală a UAD este atât formarea de profesioniști în domeniile artelor plastice, decorative și designului, capabili să producă un impact semnificativ în câmpul cultural, comercial și industrial al societății de azi, cât și pregătirea și perfecționarea profesorilor de educație artistică pentru învățământul preuniversitar și universitar. UAD își propune ca absolvenții ei să fie promotorii transformării calitative a ambientului uman, spiritual și material. Universitatea de Arta și Design oferă studenților un înalt nivel de educație vizuală prin metode de învățământ care valorifică tradiția cultural-artistică autohtonă și asimilează forme de limbaj artistic contemporan.
Piața Unirii nr. 31 400098, Cluj-Napoca, România

Informatii despre Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Prima școală de artă din țara a fost întemeiată în secolul al XVIII-lea la Cluj, în anul 1781. Premergătoare acesteia pot fi considerate, ca prime forme de învățământ cu caracter artistic, școlile de iconari și pictori de biserici ca cele de la Nicula, Laz, Făgăraș.

Unirea Transilvaniei cu România (1 decembrie 1918), a avut consecințe benefice și pentru învățământul artistic. O dată cu întemeierea Universității Daciei Superioare (1919) din Cluj, Consiliul Dirigent a plănuit și o școală de „belle arte”. Proiectul se va finaliza la 15 noiembrie 1925 prin înființarea Școlii de Arte Frumoase, care își va deschide porțile în ianuarie 1926, având în componență două secții: pictură și sculptură. Școala va parcurge mai multe faze, prima fiind cuprinsa între 1926-1933, urmată de etapa timișoreană – cauzată de cel de-al doilea razboi mondial. Primul director al școlii a fost profesorul Alexandru Popp, afirmat în cercul profesoral al Școlii de Arte Decorative de la Budapesta, urmat de pictorii Pericle Capidan, Catul Bogdan, Anastase Demian și de sculptorii Eugen Pascu și Romul Ladea. Profesorul Victor Papilian îndruma disciplina de anatomie artistică, iar Coriolan Petran istoria artei. Estetica și istoria naturii erau conduse de Emil Isac, inspector general al artelor din Transilvania. Atanase Popa îndruma cursurile de perspectivă și geometrie. Pedagogia a beneficiat și ea de prezența a două mari personalități: Gh. Bogdan Duica si Liviu Rusu.

Revenirea la Cluj a scolii dateaza din 1950. Denumirea scolii devine Institutul de Arte Plastice “Ioan Andreescu”, dobandind o excelenta reputatie nationala prin intermediul unor profesori si absolventi de marca, ce au contribuit la prestigiul artei moderne și contemporane românești: Aurel Ciupe, Romul Ladea, Kos Andras, Andrassy Zoltan, Abodi Nagy Béla, Daniel Popescu, Feszt Ladislau, Petre Abrudan, Paul Sima etc.

Misiunea fundamentală a UAD este atât formarea de profesioniști în domeniile artelor plastice, decorative și designului, capabili să producă un impact semnificativ în câmpul cultural, comercial și industrial al societății de azi, cât și pregătirea și perfecționarea profesorilor de educație artistică pentru învățământul preuniversitar și universitar.

Universitatea de Arta și Design din Cluj-Napoca este continuatoarea celui mai vechi învățământ artistic din Romania. O astfel de tradiție se cere gestionată în sensul construirii unui învățământ academic, select și rafinat, balansat de unul experimental, ludic, capabil de acțiune culturală radicală, inovatoare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piața Unirii nr. 31 400098, Cluj-Napoca, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer