Despre program

Programul de studii Montanologie pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și competențe privind:   – Elaborarea tehnologiilor de producție agricolă  durabilă, organizarea şi coordonarea realizării proceselor de producție;

– Elaborarea de strategii pentru implementarea Politicilor Agricole Comunitare la nivel național ; 

– Diagnosticarea şi gestionarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor agricole;

– Proiectarea, înființarea şi managementul unei exploatații / întreprinderi agro‐turistice;

– Expertizarea terenurilor agricole din zonele de deal şi de munte, gestiunea şi alocarea fondurilor pentru producția agricolă;

– Asigurarea serviciilor de consultanță şi extensie în agricultură  pentru zonele cu relief înalt

Domeniu de licenta/master
Agronomie
Specializare
Montanologie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematica și statistică
 • Biofizica și agrometereologie
 • Baza energetică și mașini agricole
 • Botanica
 • Pedologie
 • Limba străină
 • Informatică
 • Topografie și desen tehnic
 • Biochimie
 • Baza energetică și mașini tehnic
 • Biochimie
 • Practica
 • Microbiologia
 • Conducerea tractorului
 • Baza energetică și mașini agricole II
 • Fiziologia planetelor
 • Genetica I
 • Agrochimie
 • Agrotehnică
 • Ecologie și protecția mediului
 • Genetica
 • Fitopatologie
 • Construcții agricole
 • Entomologie
 • Viticultură
 • Fitotehnice
 • Îmbunățire funciare I
 • Legumicultură
 • Pomicultură
 • Dezvoltarea durabilă a spațiului rural
 • Pomicultură
 • Pratologie și pratotehnică
 • Ameliorarea planetelor agricole
 • Elemente de silvicultură
 • Economie rurală
 • Management și marketing în agricultură
 • Pratologie și pratotehnică
 • Ameliorarea plantelor montane
 • Zootehnie
 • Agroturism și amenajări Agroturistice
 • Sisteme agroforestiere
 • Management și marketing în agricultură
 • Apicultură și sericultură
 • Zootehnie
 • Procesarea produselor de origine vegetală
 • Procesarea produselor de origine animală

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Craiova

Facultatea de Agronomie

Facultatea de Agricultură şi Horticultură este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior agronomic din România, a cărui existenţă este atestată prin Legea nr. 138 din 25 aprilie 1947. Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată prin programe de studiu la ciclul de licenţă, atât la forma de învăţământ ZI cât şi la forma de învăţământ ID/IFR, în concordanţă cu exigenţele şi normativele ARACIS, asigurând compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor (RNCIS) şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Absolvenţii Facultăţii de Agricultură şi Horticultură pot aprofunda şi dezvolta cunoștințele de specialitate prin parcurgerea modulelor de MASTERAT şi a ŞCOLII DOCTORALE, în urma cărora sunt dobândite cunoștințe şi competenţe de vârf în domeniile respective. Graţie numeroaselor relaţii de colaborare şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional, Facultatea de Agricultură şi Horticultură oferă studenţilor şi masteranzilor posibilitatea de studiu în Universităţile partenere (Universitatea Bourgogne, Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot – Franţa, Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita’Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul, Mehmet Akif Ersoy University-Turcia, Universidad de Castilla la Mancha Albacete, Universidad de la Rioja, Logrono- Spania, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria) prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenţia Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin ş.a. În cei 65 de ani de existenţă a învăţământului superior de profil s-a format un corp profesoral recunoscut pe plan naţional şi internaţional care, alături de baza materială de care dispune în prezent Facultatea de Agricultură şi Horticultură, asigură pregătirea teoretică şi practică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la cele mai înalte standarde.

Str. Libertăţii, nr. 19, Craiova, România

Informatii despre Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Craiova
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer