Despre program

Specializarea Management a Facultății de Studii Europene – denumită inițial Managementul Instituțiilor Europene – a fost implementată începând cu 1997-1998 printr-un proiect european TEMPUS-PHARE, având ca sursă de inspirație instituții de învățământ superior prestigioase, precum Collège d’Europe din Bruges.

Disciplinele predate la specializarea Management a Facultății de Studii Europene respectă standardele generale ale acestei specializări stabilite la nivel național de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior.

Alături de cunoștințele și competențele generale necesare absolvenților specializării Management, Facultatea noastră urmărește să le asigure și pe cele specifice, indispensabile procesului de integrare europeană, proces care va continua în viitorul previzibil. Disciplinele studiate pot fi încadrate în trei categorii:

discipline economice fundamentale: Microeconomie, Macroeconomie, Principiile contabilităţii, Bazele managementului, Principiile marketingului; Finanţe publice, Audit şi control financiar, Baze de date, Informatică aplicată în ştiinţele sociale, Dreptul afacerilor.

discipline specifice din domeniul managementului: Managementul resurselor umane, Managementul carierei, Comunicare şi negociere afaceri, Management financiar, Management intercultural, Managementul IMM-urilor, Managementul carierei, Managementul inovării, Management strategic, Managementul resurselor umane.

discipline din domeniul studiilor europene: Istoria integrării europene, Economia integrării europene, Instituţiile UE, Piaţa internă a UE, Managementul proiectelor europene, Economie internaţională.

Necesitatea acestei specializări de nișă precum și calitatea activităților didactice desfășurate sunt dovedite atât de interesul studenților cât și de locurile de muncă ocupate de absolvenți, în următoarele domenii:

Sectorul public, la nivel UE, naţional, regional sau local: Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniştri, Comitetul Regiunilor, Agenţia de Programe, Oficiul European Antifraudă, Agenţii de dezvoltare regională, Guvernul României și agenții guvernamentale, autorități locale etc.;

Sectorul privat (firme şi sector asociativ): companii multinaţionale, reprezentanţe ale unor firme străine, societăţi mixte, Camere de Comerţ şi Industrie, bănci, ONG-uri, inclusiv în propriile afaceri, deschise prin dezvoltarea spiritului şi a competenţelor antreprenoriale.

 

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Principii de microeconomie
 • Principii de management
 • Principii de contabilitate
 • Istoria integrării europene
 • Informatică aplicată în științele sociale
 • Limbă străină pentru afaceri I
 • Principii de macroeconomie
 • Matematici aplicate în economie. Folosirea WolframAlpha
 • Principiile marketingului
 • Contabilitate financiară
 • Metode calitative de cercetare
 • Dreptul afacerilor
 • Limbă străină pentru afaceri I
 • Economie mondială
 • Managementul resurselor umane
 • Baze de date
 • Calcule financiare și actuariale asistate de calculator
 • Dreptul muncii și securității sociale
 • Limbă străină pentru afaceri I
 • Statistică
 • Finanțe publice
 • Economia integrării europene
 • Metode cantitative de cercetare
 • Limbă străină pentru afaceri I
 • Practică de specialitate
 • Discipline opționale (Teoria generală a dreptului
 • Europa: istorie şi modernitate
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Instituțiile UE)
 • Management strategic: oportunităţi europene
 • provocări globale
 • Managementul carierei
 • Managementul calităţii
 • Management intercultural
 • Management financiar
 • Comunicare şi negociere în afaceri
 • Managementul inovării
 • Managementul proiectelor europene
 • Managementul IMM-urilor
 • Tehnica elaborării lucrărilor de licenţă
 • Discipline opționale (Procesul decizional în Uniunea Europeană
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Negocieri europene
 • Dreptul Uniunii Europene)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Cluj-Napoca

Facultatea de Studii Europene

Facultatea de Studii Europene și-a început activitatea sub numele de scoala de Inalte Studii Europene Comparative, începând cu anul universitar 1993-1994. In mai 1995, denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene.

În cadrul Facultății de Studii Europene funcționează un Centru de informare și documentare europeană în rețeaua EUROPE-DIRECT, o catedră Jean Monnet (2004-2007), un centru de excelență Jean Monnet (2007-2012) și două catedre Jean Monnet ad personam. De asemenea, Facultatea de Studii Europene este integrată în rețele de cercetare și informare europeană. In cadrul facultății s-au organizat mai multe laboratoare de cercetare și expertiză comunitară în domeniul negocierilor internaționale și europene, politicilor regionale, reformei instituționale și administrației UE, din perspectiva post Lisabona.

Ca o recunoaștere a școlii de europenistică clujene, în anul universitar 2012-2013, Comisia Europeană prin acțiunea Jean Monnet a susținut organizarea la Cluj-Napoca a unui colocviu științific de primă mărime, care vizează integrarea Europei Centrale și de Est în UE. Facultatea de Studii Europene împreună cu Grupul Istoricilor Integrării Europene de pe lângă Comisia Europeană și-a asumat acest eveniment științific (20-23 Februarie 2013) fiind totodată o recunoaștere a celor 20 de ani de învățământ superior în domeniul europenisticii la Universitatea Clujeană.

str. Em. de Martonne nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer