Despre program

Turismul debutează ca un fenomen social (nevoia de cunoaștere, recreere, refacere fizico-psihică) pe fondul unor condiționări geografice indispensabile și se finalizează cu componenta economică. Specializarea Geografia Turismului presupune congruența a două domenii științifice majore, geografie și economie, care se întrepătrund armonios în derularea fenomenului turistic. Astfel, procesul de învățare pe parcursul celor trei ani de studiu va cuprinde discipline specifice celor două domenii care au menirea de a va facilita înțelegerea proceselor și fenomenelor turistice pe de o parte din perspectiva socială și geografică, iar pe de altă parte din perspectiva economică. Obiectivul major îl constituie formarea teoretică şi practică pluridisciplinară, axată pe cultura geografică, pregătirea economică, discipline de comunicare, imagine şi promovare turistică, de informatică şi GIS, limbi străine aplicate în turism, precum și cunoștințele necesare obținerii brevetului de turism. Formarea deprinderilor practice se va realiza în cadrul stagiilor de practică profesională derulate la o serie de unități de profil turistic, cu care facultatea are încheiate contracte de colaborare. Practica de specialitate se va derula pe parcursul anilor II și III de studiu, urmărind consolidarea competenţelor practice necesare unei integrări rapide pe piaţa forţei de muncă, la nivel naţional sau internaţional, implicând studenţii în activităţile unităţilor de turism (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni turistice etc.).Pentru nevoia de cunoaștere a realității teritoriului național precum și a unor țări cu activități turistice dezvoltate se desfășoară activități de tip aplicații de teren (de studiu) itinerante sau staționare pe durata a 3-5 zile primăvara și 10 zile la finalul fiecărui an universitar. Toate aceste practice și aplicații se organizează în afara municipiului Cluj-Napoca.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Geografia turismului
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în geografie
 • Geografia generală a turismului
 • GIS în turism
 • Geografia continentelor. Europa
 • Geografie umană
 • Stagiu de practică 1
 • Limba străină 1
 • Educație fizică 1
 • Geografie regională a României
 • Potențialul turistic al reliefului și valorificarea lui
 • Potențialul hidroclimatic și valorificarea lui în turism
 • Cultură și civilizație
 • Stagiu de practică 2
 • Limba străină 2
 • Educație fizică 2
 • Geografia turismului în România
 • Managementului turistic
 • Arhitectură în turism
 • Statistică în turism
 • Metodologia cercetării în Geografia Turismului
 • Disciplina opțională 1
 • Disciplina opțională 2
 • Stagiu de practică 3
 • Prospectare turistică
 • Activitatea agenților de turism
 • Managementul proiectelor de dezvoltare în turism
 • Marketing turistic
 • Planificare în turism
 • Disciplina opțională 3
 • Disciplina opțională 4
 • Stagiu de practică 4
 • Amenajare turistică
 • Conceperea și comercializarea produselor turistice
 • Comunicare și imagine în turism
 • Turismul și mediul înconjurător
 • Organizarea serviciilor de turism
 • Disciplina opțională 5
 • Disciplina opțională 6
 • Regionare și regiuni turistice
 • Psihologia și comportamentul turistului
 • Turism internațional
 • Infrastructuri de comunicație în turism
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Disciplina opțională 7
 • Disciplina opțională 8

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Cluj-Napoca

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer