Despre program

În condiţiile dezvoltării sistemului de învăţământ superior interdisciplinar, specializarea Geografia turismului îşi propune pregătirea de specialişti pentru domeniul turismului dar şi pentru instituţii angrenate în activităţi didactice şi de cercetare. Originalitatea acestei specializări răspunde unor necesităţi de ordin practic, cunoscut fiind importanţa de care se bucură domeniul turismului în cadrul economic general al României. În acelaşi context, conform structurii planului de învăţământ, absolvenţii au pregătirea corespunzătoare pentru a putea activa în domeniul turismului. Un obiectiv important pe durata şcolarizării constă în asigurarea unui transfer de deprinderi practice pentru activităţile menţionate, transfer realizat în timpul perioadei de stagiu şi de practică precum şi pe parcursul perioadei de studiu, prin implicarea lor în diverse proiecte. De asemenea, pregătirea lor teoretică dar şi practică va constitui suportul profesional necesar elaborării şi realizării de proiecte. Se pune accent pe studiul interdisciplinar necesar conştientizării problematicii complexe pe care o presupune domeniul turistic. În acest sens, alăturat membrilor Departamentului de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, la realizarea activităţii didactice în cadrul specializării propuse participă cadre didactice de la alte departamente din cadrul Universităţii din Oradea dar şi specialişti de pe piaţa muncii. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU • formarea de specialişti cu pregătire superioară, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii; • deprinderea studenţilor cu metodele cercetării ştiinţifice şi implicarea lor în echipe de cercetare; • asigurarea pregătirii teoretice şi practice a studenţilor, a stagiilor de practică în instituţii de profil şi a oportunităţilor de a beneficia de burse de studiu în străinătate; • asigurarea unui program de studiu de calitate, în concordanţă cu standardele academice şi cu exigenţele pieţei forţei de muncă; • creşterea prestigiului Universităţii din Oradea şi promovarea unui învăţământ geografic de calitate, îndeplinind standardele de calitate naţionale şi europene şi adaptând în permanenţă conţinutul disciplinelor studiate şi a tematicii de cercetare la evoluţia pieţei forţei de muncă; • cooperarea cu mediul privat şi instituţiile de profil pentru adaptarea planurilor de învăţământ la cerinţele pieţei forţei de muncă şi desfăşurarea activităţii practice a studenţilor; • furnizarea competenţelor profesionale şi transversale necesare pentru inserţia pe piaţa muncii sau pentru înscrierea la programe de masterat.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Geografie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Sisteme informaționale geografice
 • Pedagogie
 • Geologie generală. Geosituri
 • Geografia populației și așezărilor
 • Hidrologie-Oceanografie
 • Limba engleză
 • Sport
 • Geografia regională a continentelor
 • Asia
 • Australia și Oceania
 • MAnagementul activităților hoteliere
 • Geografia culturală și turism cultural
 • Didactica specialității
 • Geografia economică și turism internațional
 • Planificare și amenajare turistică
 • Limba engleză
 • Cartografie tematică
 • Sport
 • Geografia turismului în România
 • Tehnica de ghid turistic
 • Practică pedagogică
 • Tehnica operațiunilor în comerț
 • Geografia regională a continentelor. America
 • Limba engleză

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Oradea

Facultatea de Geografie

Cu toate că este o facultate tânăra în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie. În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi a crescut şi importantă acestei facultăţi în cadrul universităţii.

str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 TARGU MURES, ROMANIA

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer