Despre program

Fizica informatică reprezintă o combinație a celor doua discipline aparent diferite asigurând echilibrul perfect dintre fizică și informatică. Astfel, vei avea ocazia de a studia metode numerice și de simulare în fizică, vei învăța totul despre sisteme de operare și baze de date, despre programarea calculatoarelor și rețelele de calculatoare.

Domeniu de licenta/master
Fizică
Specializare
Fizică informatică
Tip program
Licență
Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră
 • Analiză matematică
 • Chimie generală
 • Mecanică
 • Educație fizică
 • Fizică moleculară și căldură
 • Ecuațiile diferențiale ale fizicii teoretice
 • Electricitate și magnetism
 • Oscilații și unde
 • Logică matematică (Opțional 1)
 • Grafică asistată de calculator. Desen tehnic (Opțional 1)
 • Utilizarea calculatorului în fizică (Opțional 1)
 • Fizica și progresul cunoașterii (Opțional 2)
 • Curs opțional de la alte facultăți din cadrul UBB (Opțional 1 și 2)
 • Orice alt curs de la o altă specialitate a Facultății de Fizică (Facultativ sem. 1 și 2)
 • Optică
 • Electronică
 • Bazele fizicii teoretice
 • Informatică aplicată în fizică
 • Fizica atomului
 • Electrodinamică
 • Fizică nucleară
 • Mecanică cuantică
 • Practică
 • Limbă străină (Engleză/Franceză/Germană)
 • Structuri de date și algoritmi (Opțional)
 • Curs opțional de la alte facultăți din cadrul UBB
 • Microprocesoare.Calculatoare electronice (Opțional)
 • Orice alt curs de la o altă specialitate a Facultății de Fizică (Facultativ sem. 1 și 2)
 • Orice altă limbă străină decât cea aleasă în anul II (Facultativ sem. 1 și 2)
 • Fizica moleculei
 • Fizică statistică
 • Fizica solidului
 • Instrumentație virtuală
 • Baze de date
 • Fizica plasmei și aplicații (Opțional sem. 1)
 • Spectroscopie și laseri (Opțional sem. 1)
 • Probabilități și statistică matematică (Opțional sem. 1)
 • Sisteme dinamice (Opțional sem. 1)
 • Programarea dispozitivelor mobile (Opțional sem. 1)
 • Fizica semiconductorilor
 • Metode numerice de simulare în fizică
 • Rețele de calculatoare și administrare
 • Sisteme de operare
 • Sisteme și instrumentație cu senzori (Opțional sem. 2)
 • Electrotehnică (Opțional sem. 2)
 • Astrofizică și cosmologie (Opțional sem. 2)
 • Fizica fluidelor (Opțional sem. 2)
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Orice alt curs de la o altă specialitate a Facultății de Fizică (Facultativ sem. 1 și 2)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Cluj-Napoca

Facultatea de Fizică

Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

În prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de specialitate, în care se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare in vederea elaborarii lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat. Un rol important in activitatea de cercetare îl joacă Institutul de Fizica, care funcționează din anul 1963. Înfințat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe laboratoare de cercetare în care iși desfașoară activitatea cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți de la master și cei care iși pregătesc lucrarea de licență în diferite domenii ale fizicii. Dintre laboratoarele facultății, precum și a institutului amintim: laboratorul de magnetism, laboratorul de rezonanță electronică de spin, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice supraconductoare cu temperatură critică ridicată, laboratorul de biomateriale, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice cristaline și vitroase, laboratorul de fizică atomică și nucleară, laboratorul de corp solid, laboratorul de ultraacustică, laboratorul de optică, laboratorul de spectroscopie optică, laboratorul de laseri, laboratorul de optotehnică, etc.

Facultatea de Fizică participă în prezent la numeroase programe de cercetare cu alte universități și institute de cercetare din străinătate cum ar fi: Universitatea “Joseph Fourier” și Laboratorul de magnetism, din Grenoble; Universitatea Tehnică din Viena; Universitatea din Geneva; Universitatea Liberă din Bruxelles; Universitatea “Eotvos Lorand”, Budapesta; Universitatea “Kossuth Lajos”, Debrecen; Universitatea din Louvaine; Institutul de cercetare în domeniul corpului solid din Varșovia; Institutul de Fizică din Chișinău.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer