Despre program

Competențele generale ale absolvenților secției de Ecologie și Protecția Mediului se axează pe:

 • Cunoașterea structurii și funcțiilor ecosistemelor terestre și acvatice;
 • Cunoașterea biodiversității și a rolului ei în funcționarea ecosistemelor, în scopul protecției, conservării și utilizării resurselor naturale;
 • Cunoașterea noțiunilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, redresarea ecologică și managementul ecosistemelor naturale și antropizate;
 • Dezvoltarea unei atitudini de respect față de păstrarea nealterată a patrimoniului natural.

Competențele profesionale urmăresc realizarea unei pregătiri complexe care să răspundă dinamicii economiei de piață prin capacitatea absolvenților de a se implica în:

 • Elaborarea studiilor științifice de biodiversitate, cunoașterea acesteia în scopul protecției, conservării și valorificării sale în cooncordanță cu principiile dezvoltării durabile;
 • Managementul ariilor protejate;
 • Evaluarea stării mediului pe baza bioindicatorilor;
 • Evaluarea impactului antropic și redresarea ecologică a ecosistemelor;
 • Diseminarea informațiilor de protecție a mediului în comunitățile locale;
 • Legislația internă și internațională de mediu.

Prin diploma obținută absolvenții au șanse reale de a-și urma studiile cu programe de doctorat în țară sau în străinătate, sau de a ocupa funcții diverse cum ar fi: experți ecologi, experți biologi, cadre didactice, cercetători, inspectori și consilieri pe probleme de mediu, administratori de arii protejate etc.

Acest lucru presupune implicarea în activități specifice atît în instituții publice cît și în ONG-uri și companii private: institute de cercetare, agentii de mediu, instituții de învățămînt preuniversitar și universitar, administrații naționale, administrații locale, administrații de arii protejate, agenții guvernamentale și ministere, gărzi de mediu, birouri private de consultanţă ecologică, firme de studii de impact etc.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţa mediului
Tip program
Licență
Limba de predare
Germana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Botanică sistematică Thallophyta
 • Chimie generală
 • Introducere în ecologia generală
 • Citologie generală
 • Histologia și anatomia plantelor
 • Limba străină I
 • Educație fizică I
 • Botanică sistematică Cormophyta
 • Sistematica nevertebratelor
 • Histologia și anatomia omului
 • Microbiologie generală
 • Limba străină II
 • Curs opțional I (Practică de specialitatee cu aplicații de teren
 • Practică de specialitate în laborator)
 • Educație fizică II
 • Biochimie structurală
 • Genetica generală și populațională
 • Zoologia vertebratelor
 • Ecologie generală – Ecologia populațiilor
 • Biostatistică
 • Modificări globale ale mediului și ecologie umană
 • Ecotoxicologie
 • Legislația mediului
 • Scenarii și prognoze ecologice
 • Hidrobiologie
 • Ecologie generală – Ecosisteme: structură
 • funcții
 • dinamică
 • Curs opțional II (Practică de specialitatee cu aplicații de teren
 • Practică de specialitate în laborator)
 • Ecofiziologie vegetală
 • Fitosociologie
 • Etologie
 • Evoluționism
 • Biogeografie
 • Curs opțional III (Matematică cu aplicații în biologie
 • Valoarea ecosistemelor semi-naturale și agroecosist tradiționale
 • Noțiuni de metodologia cercetării
 • etică și integritate academică
 • Bioarheologie)
 • Curs opțional IV (Poluarea și protecția mediului
 • Noțiuni de metodologia cercetării
 • etică și integritate academică
 • Cartogarfie teledetecție și GIS
 • Antropologie biologică)
 • Ecofiziologie animală
 • Conservarea biodiversității și ocrotirea naturii
 • Elaborare lucrare licență
 • Riscuri ecologice
 • Curs opțional V (Fiziologia creșterii și dezvoltării plantelor
 • Fiziologia comportamentului animal
 • Ornitologie
 • Fitoterapie)
 • Curs opțional VI (Herpetologie
 • Istoria Biologiei)
 • Curs opțional VII (Ecosisteme culturale și dezvoltare durabilă
 • Legislația mediului
 • Combatere integrată
 • Biospeologie)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Cluj-Napoca

Facultatea de Biologie şi Geologie

Din 1989 încoace, au avut loc numeroase schimbări în structura universității și corpul didactic a trebuit să reorganizeze procesul educațional, profilul facultății, curricula și mai ales a fost necesară diminuarea vârstei medii a personalului. Aceste schimbări s-au efectuat sub îndrumarea profesorilor activi și a celor consultanți, cu concursul conducerilor departamentelor, după consultări cu universitățile europene cu care universitatea noastră întreține relații de colaborare. Beneficiile aduse de aceste schimbări devin evidente în timp și prin intermediul feed-back-ului primit din partea studenților.

Grație fondurilor obținute de la Uniunea Europeană și prin câteva donații, au fost implementate noi facilități didactice, altele au fost recondiționate și fiecare departament a beneficiat de echipament logistic nou. În acord cu Legea Învățământului, Charta Universității și Regulamentele interne ale facultății, în anul 1996 au fost stabilite două departamente: Departamentul de Biologie și Departamentul de Geologie. Grădina Botanică, Muzeul de Zoologie (incluzând un vivariu de mare interes), precum și Muzeele de Geologie-Paleontologie și de Mineralogie, funcționează ca facilități ce fac parte integrantă din structurile facultății.

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer