Despre program

În momentul de față, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii din cadrul USAMV Cluj-Napoca, se prezintă ca o unitate de învățământ prestigioasă, cunoscută și apreciată în tară și în străinătate, pentru calitatea învățământului, a cercetării știintifice ce le desfășoară, competența corpului profesoral și valoarea absolvenților acestora. După aderarea la Procesul Bologna, facultatea a parcurs o etapă importantă pe calea reformei curriculare, resimțită prin planuri de învățământ flexibile, cu pachete de discipline opționale și facultative, reducerea numărului de ore săptămânale, introducerea sistemului european cu credite transferabile, diversificarea formelor de verificarea cunoștintelor, stimularea studiului individual și a cercetării știintifice la studenți. Au câstigat pondere disciplinele de pregătire generală, cum ar fi limbile moderne, informatica și operare PC, marketing, management, impactul cu mediul ambiant.

Domeniu de licenta/master
Biotehnologii
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chimie
 • Chimie analitică și analiză instrumentală 1
 • Chimie analitică și analiză instrumentală 2
 • Anatomie comparată
 • Ecologie și protecția mediului
 • Informatică
 • Biofizică
 • Matematică și statistică
 • Biologie generală
 • Biologie celulară
 • Biotehnologii generale
 • Tehnici de învățare eficientă
 • Etică și integritate academică
 • Educație fizică 1
 • Educație fizică 2
 • Limbi străine 1
 • Limbi străine 2
 • Practică
 • Genetică 1
 • Genetică 2
 • Biochimie 1
 • Biochimie 2
 • Fiziologie animală 1
 • Fiziologie animală 2
 • Microbiologie generală
 • Biologie moleculară
 • Instalații biotehnologice
 • Culturi de celule și țesuturi animale
 • Practică
 • Botanică
 • Zoologie
 • Plante medicinale
 • Microbiologie medicală
 • Inginerie genetică animală
 • Farmacologie și biotehnologii farmaceutice
 • Biologia reproducției animalelor
 • Biotehnologii de reproducție 1
 • Patologie animală
 • Igiena și bunăstarea animalelor
 • Biotehnologii de prelucrare și controlul calității producțiilor vegetale
 • Materii prime de origine animale
 • Enzimologie
 • Imunologie
 • Biotehnologii în apicultură și sericultură
 • Bioetică
 • Practică 3
 • Biotehnologii de reproducție 2
 • Biotehnologii de procesare și controlul calității produselor de origine animală
 • Toxicologie
 • Testarea autenticității produselor
 • Biotehnolgii de nutriție și alimentația animalelor
 • Metode biotehnologice de ameliorare a animalelor
 • Biotehnologii de producere a vaccinurilor
 • serurilor și biopreparatelor de diagnostic
 • Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 • Management
 • Siguranța și securitatea alimentelor
 • analiza HACCP
 • Biotehnologii în acvacultură
 • Tehnocă experimentală
 • Stagiu de elaborare a proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Cluj-Napoca

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

În momentul de fatã, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii din cadrul USAMV Cluj-Napoca, se prezintã ca o unitate de învãtãmânt prestigioasã cunoscutã si apreciatã în tarã si în strãinãtate, pentru calitatea învãtãmântului, a cercetãrii stiintifice ce le desfãsoarã, competenta corpului profesoral si valoarea absolventilor acestora. Dupã aderarea la Procesul Bologna, facultatea a parcurs o etapã importantã pe calea reformei curriculare, resimtitã prin planuri de învãtãmânt flexibile, cu pachete de discipline optionale si facultatitve, reducerea numãrului de ore sãptãmânale, introducerea sistemului european cu credite transferabile, diversificarea formelor de verificarea cunostintelor, stimularea studiului individual si a cercetãrii stiintifice la studenti. Au câstigat pondere disciplinele de pregãtire generalã, cum ar fi limbile moderne, informatica si operare PC, marketing, managment, impactul cu mediul ambiant.

Informatii despre Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV Cluj-Napoca, cuprinde şi activitatea de cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spaîiul European al Cercetării (ERA).

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are o îndelungată tradiţie în cooperarea internaţională, atât pe plan didactic cat şi ştiinţific. Colaborările în cadrul programelor Erasmus, Erasmus Mudus, CEEPUS, COST, AUF au permis unui număr semnificativ de studenţi ai universităţii noastre să studieze în străinătate sau să petreacă stagii de formare academica post-universitară în laboratoare de top din Europa. Deschiderea spre internaţionalizare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca reprezintă un obiectiv important în strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer