Despre program

Pictura unei biserici sau a unei icoane, cărțile și icoanele din partimoniul cultural românesc sunt o moștenire de mare preț pentru generațiile actuale și viitoare ale creștinătății. Ca student la specializarea Artă Sacră ai șansa de a lua contact cu toate acestea. Arta sacră oglindește aici răbdarea, talentul și iubirea de Dumnezeu. Ai posibilitatea de a urma una dintre următoarele trei direcții de specializare: Pictură Bisericească, Conservare restaurare icoană-lemn policrom și Conservare restaurare carte-document. Poți afla secretele Bibliei dar și pe cele ale desenului, culorilor și formelor, ale tehnicilor artistice și ale anatomiei artistice. Pentru a deveni un expert în restaurare și conservare bisericească vei învăța chimia și biologia conservării și restaurării precum și metodologia restaurării icoanelor și lemnului policrom dar și a cărților și documentelor. La finalul studiilor de licență vei putea ocupa funcții precum cea de conservator al bunurilor de patrimoniu, de restaurator carte-document şi icoană – lemn policrom (pictură pe suport de lemn), precum şi cea de pictor biserisc (pictură murală şi icoană). Poți lucra de asemenea și în alte sectoare de activitate culturală: edituri, muzee, biblioteci sau case de cultură. Mărturii de secole ale credinței creștine românești, icoanele și cărțile religioase, precum și picturile create pe diverse materiale pentru păstrarea tradiției iconografice a picturii românești sunt bunuri cluturale pe care studenții vor învăța cu pasiune și har a le transmite cum se cuvine mai departe urmașilor. Condiţii de admitere 70% Media generală de la bacalaureat; 30% nota obtinuta la proba scrisă la Limba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat. Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale: 1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial; 2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română. Pentru olimpici Pot fi înscrişi fără admitere: Olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale şi Internaţionale recunoscute de MEN – premiile I, II şi III, menţiune, premii speciale – pentru toate specializările.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arte vizuale
Specializare
Artă sacră
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Studiul desenului şi formelor
 • Sf. Liturghie + Tutoriat
 • Pedagogie
 • Practica de specialitate
 • Noţiuni de patrimoniu cultural
 • Tehnologii informaţionale
 • Studiul culorii şi picturii
 • Limbă străină (engleză
 • franceză)
 • Studiul tehnicilor artistice
 • Studiul Noului Testament
 • Desen proiectiv şi perspectivă
 • Vecernie
 • Paleotehnici grafice
 • Paleotehnici icoană
 • Practică liturgică Mitropolia veche „Sf. Gheorghe”
 • Studiul desenului pentru pictură
 • Studiul culorii pentru pictură
 • Teologie Dogmatică şi Simbolică
 • Tehnici artistice tradiţionale
 • Practica de specialitate
 • Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor. Documentaţia de restaurare
 • Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom. Documentaţia de restaurare
 • Practica de specialitate
 • Noţiuni de studiul materialelor
 • Biologie pentru conservare şi restaurare
 • Didactica specialităţii (educaţie vizuală)
 • Practică liturgică
 • Restaurae piele de legătorie Providenţa
 • Studiul culorii pentru restaurare
 • Studiul culorii pentru pictură
 • Studiul compoziţiei pentru pictură
 • Studiul desenului pentru pictură
 • Etiopatologia operei de artă. Conservare activă
 • Restaurare metal
 • Tehnici artistice tradiţionale
 • Practica de specialitate Providenţa
 • Practica pedagogică
 • Managementul Clasei de elevi
 • Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor. Documentaţia de restaurare
 • Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom. Documentaţia de restaurare
 • Istoria artei

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Iasi

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” este o instituţie de stat publică de învăţământ superior şi cercetare în domeniul teologiei. Facultatea de Teologie Ortodoxă şi-a început activitatea academică în anul 1991 cu specializarea Teologie-Asistenţă Socială. Ulterior, oferta academică a fost lărgită cu noi specializări: Teologie Pastorală (1995), Teologie-Litere Engleză (1996), Teologie-Litere Română (2003) şi Teologie-Istorie (2003). După reforma învăţământului universitar conform exigenţelor universitare din Declaraţiei de la Bologna cele cinci secţii de la Alba Iulia s-au convertit în trei: Teologie Pastorală (pentru pregătirea slujitorilor altarelor), Teologie Didactică (pentru pregătirea profesorilor din învăţământul de stat) şi Teologie Socială (pentru pregătirea asistenţilor sociali din instituţiile de asistenţă socială ale Bisericii şi Statului). După aproximativ un deceniu de la înfiinţare, Facultatea a fost abilitată de Ministerul Învăţământului să organizeze şi studii postuniversitare de Masterat în Teologie, pe diverse linii de cercetare, dintre care unele în cotutelă cu Institutul „Saint Serge” de la Paris, la care limba de predare este franceză şi engleză. Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind prin acţiuni şi modalităţi specifice la păstrarea şi afirmarea identităţii confesionale, culturale şi naţionale a românilor, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer