Despre program

Începutul învățământului de arhitectură clujean datează din 1970, ca parte a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. În 1998, nou înființata „Facultate de Arhitectură și Urbanism” continuă tradițiile academice cultivate începând cu anul 1970 și confirmate de acreditări succesive: ARACIS/ME în anii 1994, 1998, 2004, 2009. În 2012, prin decizia CE AEE de la Bruxelles, Facultatea de Arhitectură și Urbanism a obținut certificatul de practică profesională în Uniunea Europeană. Specializarea oferită este Arhitectură. Pregătirea academică durează șase ani, iar dovada calificărilor oficial recunoscute este Diploma de arhitect. Facultatea de Arhitectură și Urbanism este afiliată la programul Bologna din 2005. Instituția noastră formează viitori specialiști în arhitectură, pe baza unei curricule a cărei organizare are în vedere asimilarea progresivă a abilităților profesionale și dobândirea competențelor pentru practica în domeniu: arhitectură, urbanism, restaurare și design (mobilier și decorații interioare). Pe parcursul anilor de studiu, procesul de formare profesională integrează deprinderile practice cu gândirea teoretică, specifice domeniului arhitecturii. În vederea specializării în domenii conexe arhitecturii, s-au dezvoltat două cursuri postuniversitare: din 2002, cel de „Formare Europeană de Specializare în Restaurarea Patrimoniului Arhitectural” (FESRPA, titlul obținut este de „specialist în restaurarea patrimoniului arhitectural”) și din 2005, cel „de Urbanism și Administrație Publică Locală” (titlul obținut este de „specialist în urbanism și administrație publică locală”). Din 2009, Facultatea de Arhitectură și Urbanism are statutul de IOSUD, beneficiind de participarea la programe europene SIDOC și Q-DOC, care asigură burse doctorale, cotutele și stagii la diverse universități europene. Facultatea de Arhitectură și Urbanism realizează programe de studii la cel mai înalt nivel, învățământ centrat pe evoluția formativă a studentului, mobilități în străinătate (burse Erasmus), perfecționarea permanentă a cadrelor didactice, activități de cercetare, posibilitatea de formare continuă postuniversitară.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arhitectură
Specializare
Arhitectură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
6 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Educație fizică I
 • II
 • Proiectare de arhitectură I
 • II
 • Geometrie descriptivă
 • Limbi străine I
 • II
 • Istoria arhitecturii antice și medievale
 • Materiale de construcții
 • Studiul formei I
 • II
 • Matematică
 • Perspectivă
 • Teoria arhitecturii - introducere
 • Elemente de mediu
 • Practică
 • Cursuri facultative (Psihologia educației
 • Practică pedagogică)
 • Istoria arhitecturii renaștere și baroc
 • Evoluția orașului contemporan
 • Proiectare asistată de calculator
 • Elemente de construcții
 • Geometria formelor arhitecturale
 • Mecanică
 • Bazele proiectării I și perspectivă
 • Proiectare de arhitectură III
 • IV
 • Rezidențial urban
 • Teoria arhitecturii-locuire
 • Elemente de proiectare a localităților
 • Detalii de arhitectură I
 • Istoria artei
 • Bazele proiectării II
 • Practică an II
 • Cursuri facultative (Pedagogie II
 • Didactică specialitătii tehnice)
 • Global și local în arhitectură
 • Percepția și configurarea spațiului
 • Bazele proiectării
 • Teoria structurilor I
 • Stiluri-mobilier
 • Proiectare specializată-urbanism de arhitectură II
 • Istoria arhitecturii-secolul al XIX-lea
 • Arhitectură ecologică
 • Proiectare de arhitectură V
 • VI
 • Mobilier tradițional
 • Mobilier secolul XX
 • Mobilier
 • Teoria structurilor II
 • Instalații în construcții
 • Istoria arhitecturii moderne și contemporane
 • Programe de arhitectură
 • Proiectare specializată-mobilier
 • Practică an III-șantier
 • Cursuri facultative (Didactică specialitătii tehnice
 • Practică pedagogică I
 • Iluminat arhitectural
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică II)
 • Design Parametric
 • Design ambiental
 • Design în arhitectură
 • Restaurarea monumentelor
 • Teoria structurilor III
 • Sociologie
 • Arhitectură de interior
 • Proiectare specializată-interior
 • Proiectare specializată-urbanism II
 • Sinteze de proiectare I
 • II
 • Structuri speciale
 • Patologia și terapeutica construcțiilor
 • Reabilitarea și asanarea structurilor istorice
 • Compoziție urbană
 • Structuri urbane
 • Fabricație digitală
 • Istoria arhitecturii în România
 • Teorii și doctrine
 • Fizică construcțiilor și a ambianței urbane
 • Proiectare specializată-structuri și instalații
 • Practică IV
 • Cursuri facultative (Managementul clasei de elevi
 • Examen absolvire nivel I)
 • Orașul contemporan
 • Strategia așezărilor umane
 • Strategii și politici urbane
 • Arte și arhitectură
 • Psihologia formei
 • Antropologie-Psihologie culturală
 • Gestiune
 • drept urban
 • Compoziție arhitecturală
 • Peisagistică
 • Tehnologii noi în arhitectură
 • Proiectare specializată-urbanism III
 • Sinteze de proiectare III
 • IV
 • Mobilitate urbană
 • Regulamente urbane
 • Estetică în arhitectură
 • Programe istorice
 • Arhitectură comparată
 • Cercetare în arhitectură
 • Marketing și comunicare în arhitectură
 • Ecologie urbană și rețele edilitare
 • Proiectare specializată-peisagistică
 • Practică an V
 • Practică an VI
 • Sinteze de proiectare V
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Administrație și relații publice
 • Elaborare dizertație
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Consultanță tehnologie-structuri
 • Susținere dizertație
 • Susținerea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Cluj-Napoca

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Începutul învățământului de arhitectură clujean datează din 1970, ca parte a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Specializarea oferită este Arhitectură. Pregătirea academică durează șase ani, iar dovada calificărilor oficial recunoscute este Diploma de arhitect.

Facultatea de Arhitectură și Urbanism este afiliată la programul Bologna din 2005. Pe parcursul anilor de studiu, procesul de formare profesională integrează deprinderile practice cu gândirea teoretică, specifice domeniului arhitecturii. În vederea specializării în domenii conexe arhitecturii, s-au dezvoltat două cursuri postuniversitare: din 2002, cel de „Formare Europeană de Specializare în Restaurarea Patrimoniului Arhitectural” (FESRPA, titlul obținut este de „specialist în restaurarea patrimoniului arhitectural”) și din 2005, cel „de Urbanism și Administrație Publică Locală” (titlul obținut este de „specialist în urbanism și administrație publică locală”).

Din 2009, Facultatea de Arhitectură și Urbanism are statutul de IOSUD, beneficiind de participarea la programe europene SIDOC și Q-DOC, care asigură burse doctorale, cotutele și stagii la diverse universități europene. Facultatea de Arhitectură și Urbanism realizează programe de studii la cel mai înalt nivel, învățământ centrat pe evoluția formativă a studentului, mobilități în străinătate (burse Erasmus), perfecționarea permanentă a cadrelor didactice, activități de cercetare, posibilitatea de formare continuă postuniversitară.

Str. Observatorului, Nr. 34-36

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer