Despre program

Specializarea formează arhitecţi-specialişti care pot activa în proiectare, execuţie, în exploatarea şi întreţinerea construcţiilor, în cercetare şi învăţământ, sau în administraţie. Activitatea sa vizează formarea competenţelor necesare în domeniile – arhitectură, urbanism, restaurări, arhitectura de interior – design.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arhitectură
Specializare
Arhitectură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
6 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Proiectare de arhitectură
 • ReprezentărI
 • Istoria arhitecturii universale
 • Teoria arhitecturi
 • Modele matematice în arhitectură
 • Tehnologia informaţiei
 • Geometrie descriptivă
 • Materiale de construcţii
 • Construcții
 • Evoluția așezărilor umane
 • Limbi străine
 • Educație fizică
 • Practică
 • Proiectare de arhitectură
 • Reprezentări
 • Istoria arhitecturii universale
 • Istoria arhitecturii moderne
 • Teoria arhitecturii
 • Metodologia spațiului arhitectural
 • Locuire
 • Perspectiva
 • Proiectare asistată de calculator
 • Construcții
 • Mecanica construcțiilor
 • Bazele proiectării urbane
 • Limbă străină
 • Educație fizică
 • Practică
 • Proiectare de arhitectură
 • Istoria arhitecturii moderne
 • Istoria arhitecturii româneşti
 • Programe de arhitectură
 • Semn
 • semnificaţie în arhitectură
 • Arhitectură de interior. Mobilier
 • Finisaje
 • Teoria structurilor
 • Instalații
 • Proiecte tehnice
 • Proiecte de urbanism
 • Practică
 • Opționale (Doctrine urbanistice
 • Antropologia spaţiului urban
 • Istoria artei moderne și contemporane. Doctrine în arhitectura modernă
 • Tehnologie arhitecturală
 • Lucrări tehnico-edilitare
 • Proiectare asistată de calculator
 • Grafică pe calculator)
 • Proiectare complexă de arhitectură
 • Istoria arhitecturii româneşti
 • Restaurări
 • Fizica construcţiilor
 • Teoria structurilor
 • Structuri urbane
 • Practică (Proiect tehnic)
 • Opționale (Sociologie urbană
 • Arhitectura
 • oraș
 • societate
 • Ecologie urbană
 • Dezvoltare durabilă urbană
 • Semn
 • semnificaţie în arhitectură
 • Limbaj şi comunicare în arhitectură
 • Proiecte tehnice
 • Proiectare asistată de calculator
 • Reabilitare arhitecturală
 • Renovare urbană
 • Axiologia arhitecturii
 • Psihologia spațiului construit
 • Metode de restaurare
 • Arhitectura spațiului eclezial)
 • Discipline facultative (Proiecte restaurări
 • Fizica constructiilor
 • Proiecte urbanism)
 • Proiectare complexă de arhitectură
 • Estetică
 • Compoziție urbană
 • Legislație în arhitectură și urbanism
 • Peisagistică
 • Opționale (Design
 • Compoziție ambientală
 • Eficiență economică
 • Economia proiectării
 • Proiect de urbanism
 • Proiect tehnic
 • Arhitectură ecologică
 • Tratamente speciale
 • Structuri speciale
 • Arhitectură durabilă
 • Tehnici de comunicare
 • Antropologie
 • Marketing în arhitectura de interior
 • Amenajarea teritoriului)
 • Discipline facultative (Proiecte arhitectură de interior
 • Proiecte tehnice
 • Proiecte urbanism)
 • Practică profesională de proiectare (fără îndrumare didactică)
 • Practică prediplomă (cu îndrumare didactică)
 • Prediplomă şi disertaţie
 • Proiect de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Iasi

Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”

Facultatea de Arhitectură, având sarcini didactice şi de cercetare-proiectare, formează arhitecţi-specialişti care pot activa în proiectare, execuţie, în exploatarea şi întreţinerea construcţiilor, în cercetare si învăţământ, sau în administraţie. Activitatea sa vizează formarea competentelor necesare în domeniile – arhitectura, urbanism, restaurări, arhitectura de interior – design, cu precădere pentru judeţele din Moldova, aceasta fiind şi raţiunea reînfiinţării specializării în 1990; într-adevăr, deşi unii absolvenţi s-au angajat în alte zone (inclusiv în Bucureşti sau în străinatate), majoritatea lor activează în localităţi din Moldova.

Str. Prof dr. doc. D. Mangeron Nr. 3, 700050

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer