Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă, este o facultate a Universităţii din Piteşti, înfiinţată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, în anul universitar 1991/1992, prin ordinul Ministerului Învăţământului nr. 4894 / 22.03.1991, cu două specializări: Teologie Limba şi Literatura Romană şi Teologie Asistenţă Socială, afiliate ca o secţie la Facultatea de Ştiinţe. În anul următor, 1992/1993, s-a adăugat specializarea Teologie Litere (Limba şi literatura engleza şi franceză), iar în anul 1993/1994 s-a înfiinţat specializarea Teologie Pastorală. În 6 ianuarie 1994, Senatul Universităţii Piteşti, luând în discuţie memoriul colectivului didactic care preda la specializările mai sus menţionate – prin care se solicita înfiinţarea Facultăţii de Teologie – a aprobat desprinderea de Facultatea de Ştiinţe şi constituirea unei noi facultăţi care să cuprindă toate specializările teologice. În 1999 în cadrul specializărilor Teologie Pastorală şi Teologie Asistenţă Socială au fost primiţi studenţi cu deficienţe de auz; în anul 2000 s-a înfiinţat programul de studii postuniversitare de master în domeniul Teologie (master postuniversitar, în conformitate cu vechea Lege a Învăţământului 84/1995), iar în 2005 – studiile de Master Managementul serviciilor sociale şi de sănătate (domeniul Asistenţă Socială). Începând cu anul universitar 2005-2006, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă funcţionează specializarea Pedagogie Muzicală (domeniul Muzică) şi se înfiinţează specializarea de licenţă Artă Sacră (domeniul Teologie). Din anul 2005, conform noii structuri a învăţământului universitar, pe 3 ani, specializarea Teologie Asistenţă Socială se scindează în Teologie Asistenţă Socială (domeniul Teologie, numită iniţial Teologie Socială) şi Asistenţă Socială (domeniul Asistenţă Socială), specializarea Teologie Limba Română devine Teologie Didactică, iar specializarea Teologie Pastorală rămâne cu aceeaşi denumire, toate aceste specializări derulându-se pe 3 ani, cu excepţia Teologiei Pastorale care rămâne pe 4 ani. Din anul universitar 2008-2009, în cadrul Facultăţii de Teologie se înfiinţează trei noi programe studii universitare de masterat (ciclul II de licenţă, conform Legii 288/2004) în domeniul Teologie (Sistematică şi practică – cercetări interdisciplinare; Ecumenism; Apologetică şi duhovnicie). Programul de master postuniversitar Teologie Pastorală se desfiinţează, iar cel din domeniul Asistenţă Socială (Managementul serviciilor sociale şi de sănătate) devine master universitar, sau ciclul II de licenţă. În anul universitar 2009-2010 se înfiinţează un nou program de studii universitare de masterat în domeniul Teologie: Teologie – misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual, iar în anul universitar 2011-2012: Educaţie muzicală contemporană (domeniul Arte).

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă
Str. Gheorghe Doja, nr. 41, Argeș, România

Nu există programe de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă

Nu există programe de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă

Informații despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer