Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Ştiinţe a fost înfiinţată în cadrul Universităţii din Oradea în 1995 ca urmare a Ordinului Ministrului nr. 3795 din 17.04.1995 în urma desprinderii din Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi are la bază tradiţia universitară a Facultăţilor de Matematică-Fizică şi Fizică-Chimie din cadrul fostului Institut Pedagogic de 3 ani din Oradea. Facultatea şi-a câştigat un prestigiu recunoscut în ţară şi în străinătate, prin valoarea corpului profesoral, prin buna pregătire profesională a absolvenţilor săi, prin nivelul ridicat al cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor fundamentale (Matematică, Fizică, Biologie, Chimie, Informatică, Ştiinţa mediului), toate acreditate sau autorizate. Conducerea facultăţii, în condiţiile existenţei unei globalizări a activităţilor economice, sociale şi de educaţie, şi-a propus să formeze specialişti bine pregătiţi în domeniile ştiinţelor fundamentale: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie şi Ştiinţa mediului, având o înaltă ţinută profesională şi morală. Principalele obiective sunt următoarele: Pregătirea de specialişti având calificări şi competenţe care permit integrarea europeană a absolvenţilor, a fi Student la Facultatea de Ştiinţe înseamnă a fi Student în Spaţiul European al Educaţiei. Oferirea unor oportunităţi suplimentare pentru angajare prin acreditarea unor specializări corelate dinamic cu piaţa muncii, programe de învăţământ flexibile, un spectru larg de discipline opţionale. Formarea unor cadre didactice informate şi motivate pentru învăţământul preuniversitar-gimnazial, preuniversitar-liceal şi universitar. Participarea studenţilor la realizarea de proiecte interdisciplinare europene şi regionale în domeniul ştiinţelor aplicate: Bioinformatică, Modelarea proceselor chimice, Ecologie şi protecţia mediului, Fizică computaţională, Teoria jocurilor, Fizică medicală, Matematică aplicată în economie. Pentru îmbunătăţirea activităţilor de cercetare s-a întocmit planul strategic şi planul operaţional al facultăţii, plan care cuprinde modalităţile de îmbunătăţire a performanţelor ştiinţifice, creşterea surselor de finanţare, a impactului rezultatelor cercetării, organizarea de manifestări ştiinţifice, cooperarea cu alte universităţi şi centre de cercetare. Cadrele didactice ale facultăţii noastre au o experienţă de predare şi de cercetare ştiinţifică internaţională de excepţie, suntem beneficiarii a numeroase proiecte cu finanţare naţională şi europeană, a unor brevete de invenţie, a unui premiu al Academiei Române şi a singurei reviste din ţară în domeniul Biologiei cotată ISI. În contextul internaţionalizării cercetării, cadrele noastre didactice au statutul de profesori sau cercetători asociaţi la universităţi şi centre de cercetare de prestigiu, dintre care amintim: Universitatea Notre Dame, Indiana -SUA; Argone National Laboratory, Illinois -SUA; Budapest University of Technology and Economics, Budapesta -Ungaria; University of Gent -Belgia; University of Medical Science, Debrecen -Ungaria; Universitatea din Linz, -Austria; Universitatea din Antante -Spania; Universitatea din Memphis- SUA, Universitatea din Caen- Franţa; Institutul Max-Planck de Cercetare a Metalelor Stuttgard- Germania; Universitatea din Orleans- Franţa; Universitatea Catolică din Nijmegen- Olanda; Institutul Politehnic Worcester- USA; Universitatea Liberă din Bruxelles- Belgia; Universitatea din Kaiserslautern- Germania, Universitatea din Reims- Franţa, Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe- Polonia, Centrul de Cercetări din Reykjavik- Islanda.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 67
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Ştiinţe
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea

Nu există programe de licență la Facultatea de Ştiinţe

Nu există programe de master la Facultatea de Ştiinţe

Informații despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer