Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative – extensie Craiova

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova este parte componentă a Universităţii Spiru Haret din cadrul Fundaţiei România de Mâine, universitate acreditată ca instituţie de învăţământ superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din 9 iulie 2002.

Facultatea a luat naştere în anul 2015 prin unirea celor două facultăţii care au funcţionat în cadrul Centrului Universitar Craiova al Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova.  

Constituirea celor două facultăţii care s-au unit s-a înscris în eforturile consacrate reluării învăţământului superior particular din ţara noastră, în noile condiţii create de înscrierea societăţii româneşti în procesul de tranziţie, de la vechea ordine socială spre un nou tip de societate. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret îşi desfăşoară activitatea în noua formă de organizare a învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă, masterat, doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii 288/2004.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative – extensie Craiova
Str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova

Nu există programe de licență la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative – extensie Craiova

Nu există programe de master la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative – extensie Craiova

Informații despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer