Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte dezvoltarea pregătirii profesionale şi umane a tinerilor, în scopul adaptării calităţilor acestora economiei viitorului, care va fi o economie bazată pe logos. Vrem să formăm un parteneriat alcătuit din cadrele noastre, studenţii noştri şi actorii economici fundamentali, care să ne permită să dezvoltăm o şcoală dinamică la Târgovişte. Priviţi acest proiect ca un îndemn la reflecţie pentru toţi cei ce vor să participe la el. O şcoală "vie" care să permită o comunicare bidirecţională profesor-student reprezintă locul geometric al construcţiei unui nou tip de societate. Dincolo de provocări rămân rezultatele, dincolo de cerinţe rămân procedurile, dincolo de oameni rămân practicile. Toate acestea ne reprezintă şi în mod categoric avem obligatia să le dezvoltăm. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este să ofere educaţie în spiritul exigenţelor europene, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi asimilării cunoştinţelor de specialitate. Acestea se constituie ca premise fundamentale ale formării profesionale şi ale cercetării ştiinţifice de înalt nivel. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice se concretizează în rolul de emiţător, de transmitere şi difuzare a culturii economice, a valorilor libertăţii economice şi politice, a spiritului antreprenorial ca o condiţie a programului economic şi social.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Științe Economice
Str. Lt. Stancu Ion nr. 35, CP 130105, Târgoviște

Nu există programe de licență la Facultatea de Științe Economice

Nu există programe de master la Facultatea de Științe Economice

Informații despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer