Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice (FSE) din cadrul Universităţii funcţionează începând cu anul universitar 1998/1999 în baza principiului autonomiei universitare şi s-a dezvoltat continuu de-a lungul timpului. Până în anul 2005 această facultate a avut denumirea de Facultatea de Administraţie şi Afaceri, iar în perioada 2005-2008 s-a transformat în Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare (având în vedere faptul că în perioada respectivă în cadrul ei funcţiona şi specializarea Calculatoare). Obiectivul fundamental al Facultăţii de Ştiinţe Economice îl constituie consolidarea şi dezvoltarea activităţilor didactice şi de cercetare în condiţiile îndeplinirii criteriilor şi standardelor de evaluare ale Ministerului Educaţiei Naționale (MEN) şi Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Activitatea corpului didactic al Facultăţii de Ştiinţe Economice este îndreptată spre pregătirea şi formarea profesională a studenţilor şi masteranzilor, punându-le la dispoziţie cursuri, lucrări practice, laboratoare, seminarii, studii de caz, proiecte, îndrumarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie, dar şi a activităţilor de practică şi cercetare. Prin intermediul bibliotecii, facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi masteranzilor un bogat fond documentar constituit din cursuri şi manuale universitare, tratate şi monografii, cărţi şi reviste de specialitate, atât în limba română, cât şi în limbi de circulaţie internaţională. În prezent, cursurile sunt organizate numai pentru învăţământul de zi, durata studiilor fiind de 4, 3 sau 2 ani, în funcţie de programul de studii. Anul I este comun pentru toate specializările economice din cadrul facultăţii, disciplinele comune fiind inserate parţial şi în anul II de studiu. Disciplinele de specialitate sunt introduse în planurile de învăţământ începând din anul II, fiind integrate total în anul III.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 16
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Ştiinţe Economice

Nu există programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice

Nu există programe de master la Facultatea de Ştiinţe Economice

Informații despre Universitatea "Româno-Germană" din Sibiu

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată în anul 1998, ca structură autonomă în cadrul Fundației Universitare pentru Integrare Europeană, persoană juridică de drept privat. În anul 1998, Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” a înființat, în calitate de unic fondator, Fundația Universitară pentru Integrare Europeană, în cadrul acesteia luând ființă Universitatea Româno-Germană din Sibiu, care în anul universitar 2012-2013 este compusă din Facultatea de Drept și Științe Administrative și Facultatea de Științe Economice.

Denumirea instituției de învățământ superior și conținutul specific al curriculei universitare au fost concepute avându-se în vedere șansa valorificării puternicei tradiții regionale a relațiilor cu spațiul cultural și științific european pe filieră germană. Această idee a fost primită deosebit de pozitiv de către reprezentanții comunității germanilor din Romania și de către reprezentanții statului german în România, care și-au oferit, oficial, sprijinul în realizarea practică a acestui ambițios proiect, așa cum rezultă din scrisorile de acord și sprijin din partea acestor autorități și structuri.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Româno-Germană" din Sibiu
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer