Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice este o instituţie de învăţământ superior, cercetare, asistenţă de specialitate şi formare continuă, componentă a Universităţii din Piteşti, universitate de stat, o comunitate universitară distinctă ce funcţionează în baza legislaţiei din domeniul învăţământului şi a celorlalte reglementări legale din România. Universitatea din Piteşti îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie într-un spaţiu universitar propriu, cu un buget format din sumele alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi din surse proprii. În structura organizatorică a FSE sunt incluse 3 departamente (Departamentul de Management şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate şi Departamentul de Economie şi Finanţe) şi secretariatul facultăţii. Departamentele sunt organizate pe colective de discipline. În concordanţă cu misiunea Universităţii, prezentată în „Carta Universităţii din Piteşti” şi cu solicitările actuale de pe piaţa forţei de muncă, FSE şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea comunităţilor locale din sudul ţării prin realizarea de programe de învăţământ şi cercetare ştiinţifică care îi permit să se integreze în elita facultăţilor de economie din România. Pentru realizarea acestei misiuni, FSE şi-a propus realizarea următoarelor obiective: • formarea de specialişti cu un nivel ridicat de pregătire, în conformitate cu cerinţele pieţei muncii şi tendinţele acesteia. În acest sens, FSE s-a apropiat de mediul de afaceri în vederea asigurării unei corelaţii mai bune între competenţele formate de instituţia de învăţământ superior şi cerinţele de competenţe ale absolvenţilor solicitate de angajatori. De asemenea, FSE asigură completarea, dezvoltarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a absolvenţilor prin programe de studii de masterat şi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. FSE încurajează activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor organizând anual Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi sprijinind organizarea şi desfăşurarea activităţii celor 3 cercuri ştiinţifice studenţeşti din cadrul facultăţii; • îmbunătăţirea continuă a procesului didactic. În acest sens, activitatea didactică este monitorizată şi evaluată sistematic. Anual este realizat raportul de evaluare a calităţii; • promovarea imaginii FSE la nivel naţional şi internaţional. În acest sens, FSE organizează anual evenimentul "Zilele Portilor Deschise la FSE", având ca invitaţi studenţi actuali, absolvenţi, elevi, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale. În vederea colaborării educaţionale şi informaţionale, FSE are încheiate protocoale de colaborare cu majoritatea liceelor din judeţul Argeş. De asemenea, FSE se implică în organizarea de conferinţe ştiinţifice internaţionale, simpozioane şi work shop-uri ştiinţifice; • promovarea FSE ca instituţie de învăţământ superior centrată pe student. În acest sens, au fost create condiţiile pentru realizarea unui feed-back permanent şi eficient din partea studenţilor. O importanţă deosebită este acordată îmbunătăţirii dialogului cadru didactic-student; • dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin participarea la programe naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, încheierea de contracte de cercetare ştiinţifică cu agenţii economici şi instituţii publice din ţară, diseminarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin publicarea de articole în reviste de interes naţional şi internaţional şi prin participarea cadrelor didactice la diverse manifestări ştiinţifice.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Ştiinţe Economice
B-dul Republicii nr. 71, Argeș, România,110014

Nu există programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice

Nu există programe de master la Facultatea de Ştiinţe Economice

Informații despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer