Facultatea de Ştiinţe Economice

De peste 25 de ani construim performanţa în afaceri! Fii şi tu economist de succes!

În cei peste 25 de ani care s-au scurs de la naşterea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice s-a dezvoltat continuu pe fundamentul celor şapte domenii de studiu (Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Relaţii economice internaţionale) a căror piatră de temelie s-a pus în perioada 1991-1994, devenind, graţie succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, o prestigioasă instituţie de învăţământ universitar şi continuu pentru Ştiinţe economice în regiunea de Nord-Vest a României.

De la un număr de 40 de studenţi, în anul 1991, respectiv două specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte astăzi peste 1200 de studenţi în cadrul a 8 programe de studiu la licență, dintre care două în limba engleză –  Administrarea afacerilor (în limba engleză) și Afaceri internaționale (în limba engleză) și 6 în limba română : Economia comerțului, turismului și serviciilorAfaceri internaționaleContabilitate și informatică de gestiuneFinanțe-bănciManagementMarketing, 8 programme de master, dintre care 3 în limba engleză : Administrarea afacerilor (Master of Business Administration)Afaceri internaționale (International Business Administration)Management aprofundat (Advanced Management) și 8 în limba română : Administrarea afacerilor regionaleEconomia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalitățiiRelații economice europeneAdministrarea afacerilor interne și internaționale ale IMM-urilorFinanțe, bănci, asigurăriContabilitatea, auditul și gestiunea afacerilorManagementul organizațieiMarketing și comunicare în afaceri, precum și un program de doctorat în domeniul Economie.

Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare şi prin de parteneriatele derulate de facultatea noastră, suntem implicaţi responsabil în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale.

Dorim ca acest palmares academic să evolueze ascendent pentru a consolida reputaţia facultăţii şi a atinge cât mai repede exigenţele şi standardele Spaţiului European de Învăţământ Superior. Suntem conştienţi că succesul nostru şi al absolvenţilor noştri, în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană, se bazează pe dezvoltarea unor avantaje competitive. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Facultatea de Ştiinţe Economice are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul economic, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea este angajată, de peste 25 de ani, în construirea excelenţei academice, atât prin activitatea didactică, cât şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică.

Studenți licență 922
Studenți master 378
Cadre didactice 61
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență 100%
Promovabilitate master 100%
Informații de contact pentru Facultatea de Ştiinţe Economice
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea

Nu există programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice

Nu există programe de master la Facultatea de Ştiinţe Economice

Informații despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer