Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie

Facultatea de Științe Economice a luat ființă în primul an de funcționare a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, respectiv în anul universitar 1990-1991 sub titulatura de Facultatea de Marketing, Management, Informatică. În prezent facultatea funcționează cu următoarele programe de studii de licență: Marketing, Administrarea Afacerilor, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, respectiv Administrarea Afacerilor în Limba Engleză. Toate aceste programe sunt acreditate și au durata studiilor de 3 ani la învățământ cu frecvență. Din anul 2011 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează 2 departamente, astfel: Departamentul de Contabilitate – Finanţe Departamentul de Marketing și Administrarea Afacerilor. Pentru a satisface cerințele specialiștilor din domeniul economic și în alte zone din partea de vest a țării au luat ființă filiale cu profil economic ale Universității de Vest ”Vasile Goldiș”, respectiv ale Facultăţii de Științe Economice de la Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Marghita și Sebiș.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 31
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie
Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086, Arad

Nu există programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie

Nu există programe de master la Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie

Informații despre Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
neincredere
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer