Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

Vă dorim, dragi studenţi, bun venit la Facultatea care asigură educaţie şi care pregăteşte educatori care să realizeze educaţie; Avem speranţa acumulării competenţelor necesare pentru profesiile rezultate din programele noastre de studii de licenţă şi masterat. Avem temeiul să credem că, împreună, vom contribui la creşterea prestigiului facultăţii, la creşterea exerciţiului pedagogic şi educaţional, dar mai ales la amplificarea satisfacţiei de a coopera pentru a da comunităţii cetăţeni responsabili, atât din punct de vedere social cât şi profesional. Şi nu în ultimul rând, dorim ca absolvenţii noştri să fie intelectuali autentici, să devină personalităţi ale vieţii publice din arealul naţional şi european.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 21
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială
str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330, Arad Complex Universitar M (Micălaca, zona III)

Nu există programe de licență la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

Nu există programe de master la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

Informații despre Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV
Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
limitat
B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer