Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului își propune să se racordeze la cerințele și standardele europene, prin pregătirea de specialiști capabili să se adapteze sistemului avansat de valori științifice și tehnologice. Amplasată într-un oraş cu vechi tradiţii culturale şi importante vestigii istorice, continuă climatul de normalitate şi de şlefuire a valorilor umane şi spirituale, dând o dimensiune aparte cunoaşterii ştiinţifice. Ea continuă o tradiţie de peste 50 ani de învaţamânt superior românesc în domeniul alimentar și de peste 100 de ani de învaţamânt superior agricol. Prin colectivul său de cadre didactice, studenţi, masteranzi şi doctoranzi s-a reuşit menţinerea continuă a facultății pe primele locuri în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică şi atragerea de fonduri europene condiţie esentială pentru un învăţământ performant copatibil cu cel din spaţiu european faţă de care se raportează învățământul superior.

În prezent sunt prioritare activități, precum asigurarea unui climat care să favorizeze caracterul creativ și inovativ al învățământului universitar românesc de industrie alimentară şi agricol prin încurajarea cercetării științifice, activitatea didactică și de cercetare științifică fiind prioritare pentru creșterea gradului de integrare în comunitatea științifică internațională și europeană. În acest context au apărut, s-au dezvoltat şi s-au cristalizat actualele programe de studii, care se bucură de un mare interes din partea studenţilor de la cursurile de licenţă, master şi doctorat, existând deja o stare de normalitate, un parteneriat benefic între scoală şi producţie.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 48
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Str. Ion Raţiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Nu există programe de licență la Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Nu există programe de master la Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Informații despre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer