Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara

În prezent Facultatea de Medicină Farmacie şi Medicină Dentară, U.V.V.G Arad asigură un sistem medical educaţional coerent, diversificat ca ofertă academică, bazat pe norme unanim acceptate în învăţământul universitar naţional şi internaţional, ca Instituţie de Învăţământ Superior Organizatoare de Doctorat prin Ord. MEC. 4811/17 August 2005.

Facultatea organizează şi realizează învăţământul superior pe cele trei cicluri de instruire – licenţă, master, doctorat, si pregatire postuniversitara educaţie postuniversitară prin cursuri academice postuniversitare, studii de perfecţionare/specializare profesională, şcoli de vară, şcoală postdoctorală, Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1141/2007 din 28/06/2007, Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din Arad, devine singura facultate privata de medicina acreditata în formarea postuniversitară medicală de specialitate si a pregătirii în cea de a doua specialitate în regim cu taxa. fiind singura facultate privata din Romania cu drept de pregatire in rezidenţiat.

Majoritatea absolvenţilor noştri sunt astăzi medici specialişti, medici de medicina familiei, medici rezidenţi, angajaţi în structuri ale sistemului medical din ţară şi din străinătate.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 111
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara
Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad, 310045, Romania

Nu există programe de licență la Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara

Nu există programe de master la Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara

Informații despre Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
neincredere
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer