Facultatea de Medicină – extensie Lugoj

Facultatea de Medicină are ca obiectiv major integrarea învăţământului medical în sistemul european, în ideea creării Spaţiului European al Educaţiei Academice. Formarea universitară de bază în domeniul medical urmăreşte:

1. Promovarea unui învăţământ medical de calitate centrat pe student adaptat modelului european de standarde bazat pe cunoștințe, abilități practice și aptitudini etc.

2. Asigurarea valorii profesionale şi a competitivităţii propriilor absolvenţi conform descriptorilor competenţelor profesionale şi transversale din Cadrul European al Calificărilor în domeniul medical, programul de studiu MEDICINĂ.

3. Promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi clinice, cu aplicaţii practice în înţelegerea şi utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, pentru clasificarea universităţii în categoria A de excelenţă.

4. Extinderea şi îmbunătăţirea cooperării internaţionale, prin realizarea de acorduri de colaborare efectivă, schimburi de experienţă şi mobilităţi cu instituţii academice şi companii interesate din UE şi din lume.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Medicină – extensie Lugoj
Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timişoara, România

Programe pe care le găsești la Facultatea de Medicină – extensie Lugoj

Programe de licență (1)

Nu există programe de master la Facultatea de Medicină – extensie Lugoj

Informații despre Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara desfăşoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare.

Una din căile prin care Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babes” își propune realizarea misiunii sale, asumată prin Carta, ca for de învățământ, știință și cultură, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timişoara, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer