Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină, parte a Universității de Vest “Vasile Goldiş” din Arad are propria misiune și obiective specifice învățământului medical, armonizate cu Planul strategic de dezvoltare al Facultății și al Universității, respectând şi promovând principiile şi obiectivele   Cartei Universitare a Universității de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

Prima generaţie de studenţi medicinişti a început studiile în anul universitar 1992-1993, facultatea având ca misiune formarea de cadre medicale – medici, biologi și fiziokinetoterapeuți, cu competențe înalte, precum și generarea şi transmiterea cunoştinţelor ştiinţifice, prin formarea de absolvenți cu o dimensiune internațională puternică în direcții de cercetare sau academice, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Medicină
Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad, 310414

Nu există programe de licență la Facultatea de Medicină

Nu există programe de master la Facultatea de Medicină

Informații despre Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
neincredere
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer