Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa

Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" Constanța, are misiunea de a pregăti economisti, care sunt specialiști și cadre de conducere în comert interior și exterior, turism, marketing, instituții de consulting, invățământ superior, cercetare, precum și în alte domenii.

Absolvenții acestei facultați – de profesie economiști – își vor putea desfăsura activitatea în turismul intern și international, comertul intern și international, bănci, societăți de asigurari și reasigurari, administrația publică, invătamântul preuniversitar și universitar, cercetare stiințifică. 

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa
Dezrobirii nr. 90A, Constanţa

Programe pe care le găsești la Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa

Nu există programe de master la Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa

Informații despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer