Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei:

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;
 • 44 cadre didactice titulare, circa 800 studenţi (licenţă, masterat, doctorat) şcolarizaţi în fiecare an şcolar;
 • colaborări internaţionale cu 5 state ale UE (Franţa, Italia, Spania, Danemarca, Norvegia) şi circa 15 universităţi;
 • 2 centre de cercetare (CC-IEETI, DCEM), 5 laboratoare de cercetare, 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • organizator pentru 1 conferinţă internaţională, 1 naţională, 1 sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
 • coordonator pentru chapter-ul BTS (Broadcast Technology Society) şi partener la chapter-ul CIS (Computational Inteligence Society);
 • peste 50 cursuri on-line pe platformă MOODLE;
 • circa 24 laboratoare renovate în 2009, echipate cu aparatură performantă pentru laborator sau cercetare;
 • practică în producţie – 12 săptămâni la nivelul anului III; – agenţi economici implicaţi – OtelInox, Erdemir, Arctic, Blom, N&L PrestCom, Terra Soft – Fonica, Flax Computers, DAF, SEE, Electro Prod Telecom, InfoBit Consult, Arcul de Triumf, Romtelecom, Romtek.
Studenți licență 545
Studenți master 162
Cadre didactice 44
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență 56%
Promovabilitate master 61%
Informații de contact pentru Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației
Str. Aleea Sinaia, nr. 13, cod postal 130004, Targoviste

Nu există programe de licență la Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Nu există programe de master la Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Informații despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer