Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protecţia Mediului a Universitatii "Aurel Vlaicu" a fost înfiinţata in anul 2002 conform H. G. 410/25.04.2002. Initial, in perioada 1990-2002, profilul de Inginerie Alimentara si Protecţia Mediului a funcţionat in cadrul catedrei de Ştiinţe Chimice si Tehnologii Alimentare de la Facultatea de Inginerie a Universitatii "Aurel Vlaicu". 1990 Se înființează specializarea Tehnologia si controlul calităţii produselor alimentare (TCCPA) 1995 Prima generaţie de absolvenţi ingineri TCCPA 1999 Acreditarea TCCPA 2000 Se înființează specializarea Tehnologie si control in alimentaţie publică si turism (TCAPT) 2002 Desprinderea de Facultatea de Inginerie a FIATPM ca facultate de sine stătătoare având 4 specializări: Ingineria produselor alimentare (IPA) – acreditata, Controlul si expertiza produselor alimentare (CEPA), Biotehnologii industriale (BI), Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului (TBPM) – autorizate 2003 TCAPT se transforma in specializarea Inginerie si management in alimentaţie publica si agroturism (IMAPA) iar TBPM in Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice (ISBE) 2005 BI se transforma in specializarea Biotehnologii pentru industria alimentara (BIA)

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 34
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului
B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad, România

Nu există programe de licență la Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

Nu există programe de master la Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

Informații despre Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV
Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
limitat
B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer