Facultatea de Fizică

Facultatea de Fizică a luat ființă, începând cu anul universitar 1962/1963 cu o singură secție, de Fizică-zi, cu durată studiilor de 5 ani și specializarea Electroradiofizica. În 1990 Facultatea de Fizică se desprinde de Facultatea de Științe ale Naturii cu secțiile vechi, de Fizică-zi și Fizică-seral, și devine cadrul în care se reînființează, în 1991, secția de Fizică-Chimie. Începând din acest moment, Facultatea de Fizică devine o comunitate distinctă, a cărei membri își desfășoară activitatea în deplină autonomie și libertate academică, în spațiul universitar propriu.

Facultatea de Fizică are în principal misiunea de a pregăti specialiști în fizică (profesori, cercetători, fizicieni, ingineri fizicieni) și, după crearea specializărilor de Fizică-Chimie și Fizică-Informatică, și specialiști cu dublă specializare (Fizică și Chimie, respectiv Fizică și Informatică). În urma unei îndelungate experiențe atât în plan didactic cât și științific, facultatea este capabilă sa dea o calificare superioară, prin direcțiile sale de specializare și prin doctorat, viitorilor fizicieni, cercetători științifici și cadre didactice universitare.

Facultatea își propune să modernizeze, în continuare, procesul de învățământ și să devină un puternic centru de cercetare științifică fundamentală și aplicativă din domeniul fizicii. 

Specializările actuale din cadrul Facultății de Fizică sunt apreciate ca specializări de viitor, corespunzând necesităților actuale și viitoare, pentru procesul de învățământ și mediul economic și de cercetare în care își pot desfășura activitatea absolvenții facultății.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 39
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Fizică

Nu există programe de licență la Facultatea de Fizică

Nu există programe de master la Facultatea de Fizică

Informații despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer