Facultatea de Farmacie

Facultatea de Farmacie din Iasi este o institutie academica structurata si organizata conform unor principii moderne, fiind de asemeni una dintre cele mai prestigioase facultati cu profil medical din tara – la nivel regional, national si chiar international. Istoricul sau a fost influentat de numeroase personalitati din medicina româneasca, iar multi dintre absolventii sai reprezinta acum nume semnificative pentru farmacologia româneasca si internationala. 

Misiunea Facultăţii de Farmacie se identifică cu cea a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şi vizează desfăşurarea de activităţi educaţionale şi de cercetare la un înalt nivel de performanţă care să susţină excelenţa. Prestigiul facultăţii este susţinut de un corp academic de elită, a cărui preocupare pentru calitatea actului didactic este dublată de activitatea de cercetare, rezultatele obţinute susţinând şi consolidând poziţia facultăţii ca pol de excelenţă în activitatea didactică şi de cercetare. Vă aşteptăm să parcurgem împreună drumul formării  dumneavoastră ca farmacişti de înaltă ţinută profesională.

Facultatea de Farmacie pregătește farmaciști, profesie reglementată și recunoscută la nivel european prin directive specifice (36/2005, reactualizată prin Directiva 55/2015), absolvenții având dreptul și oportunitatea de a profesa în toate țările Uniunii Europene.

Învăţământul farmaceutic în România are o durată de 5 ani şi este cotat cu 300 credite.

Diploma de farmacist, care oferă dreptul de liberă practică, se acordă de către Ministerul Educaţiei Naționale pe baza curriculei universitare. Curricula cuprinde discipline fundamentale (Chimie organică și anorganică, Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie, Microbiologie etc), de domeniu (Botanică, Biochimie, Chimie analitică, Chimie fizică, Terminologie medicală etc) și de specialitate (Chimie farmaceutică, Farmacognozie, Tehnologie farmaceutică, Farmacologie, Toxicologie, Analiza medicamentului etc) precum și discipline complementare (facultative sau opționale) care conferă competențe suplimentare. Pe durata studiilor studenții au posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate (de studiu sau de practică) cu durata de până la 12 luni în alte facultăți de prestigiu din Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS.

Competențe dobândite

În urma parcurgerii studiilor de licentă absolvenții Facultății de Farmacie dobândesc următoarele cunoștințe și abilități:

 • Deprinderi practice de laborator privind utilizarea metodelor și tehnicilor avansate în analiza și controlul substanțelor active, auxiliare și a medicamentelor din punct de vedere fizic, chimic, biologic și microbiologic;
 • Cunoștinte referitoare la tehnologia de preparare a medicamentelor (magistrale și oficinale) și a produselor cosmetice și controlul, depozitarea și conservarea acestora;
 • Cunoștințe referitoare la actiunea, indicațiile, farmacologia și farmacocinetica substanțelor active și a efectelor adverse și toxice ale acestora.
 • Cunoștințe referitoare la produse cosmetice, suplimente alimentare şi alimente cu destinaţie speciala, produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură medicală;
 • Aplicarea principiilor chimiei, fizicii și matematicii în dezvoltarea și formularea de noi produse farmaceutice, produse cosmetice, suplimente alimentare și produse parafarmaceutice;
 • Abilități privind efectuarea și interpretarea unor analize în laboratoare în domeniul biochimiei, toxicologiei, igienii mediului şi alimentului;
 • Abilități de informare şi consiliere a pacienţilor privind utilizarea corectă şi raţională a medicamentelor şi întreţinerea stării de sănătate;
 • Competente de management și marketing farmaceutic necesare integrării activității farmaceutice în mediul economic intern și internațional și al sesizării oportunităților în dezvoltarea produselor farmaceutice și cosmetice.

După terminarea studiilor de licență absolvenții își pot continua pregătirea în cadrul programului de Studii Universitare de Doctorat, în domeniul Farmacie, sau în cadrul programului de Rezidențiat, ce oferă posibilitatea obținerii titlului de farmacist specialist în două specializări: Farmacie clinică și Laborator farmaceutic. Totodată Facultatea derulează anual programe de formare continuă a farmaciștilor în domeniul Fitoterapiei, Analizei medicamentelor, Chimiei farmaceutice, Farmacologiei, Legislației farmaceutice etc.

Oportunități pe care le deschide profesia de farmacist:

Profesia de farmacist, una din cele mai nobile profesii, deschide multiple posibilități de realizare pe linie profesională, absolventul Facultății de Farmacie putând opta pentru o carieră de succes în următoarele domenii:

 • Farmacia comunitară
 • Farmacia de spital
 • Farmacia clinica
 • Companii farmaceutice (cercetare -dezvoltare – inovare, producere, distribuție)
 • Companii producătoare de cosmetice și suplimente nutritive (cercetare -dezvoltare – inovare, producere, distribuție)
 • Institute de cercetare ;
 • Laboratoare de analiză și de controlul medicamentului;
 • Laboratoare de toxicologie (Institutul de Sănătate Publică, Institutul de Medicină Legală);
 • Instituții naționale din doemniul sănătății (Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Ministerul Sănătății)
 •  Învățământ universitar

Absolvenții Facultății de farmacie își pot continua studiile prin programe de doctorat sau rezidențiat. Nu în ultimul rând, pot alege să profeseze într-o țară din Comunitatea Europeană.

 

Studenți licență 956
Studenți master ---
Cadre didactice 58
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență 100%
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Farmacie
Str. Universitatii nr. 16

Nu există programe de licență la Facultatea de Farmacie

Nu există programe de master la Facultatea de Farmacie

Informații despre Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, fondată in 1879, este unul din cele mai vechi așezăminte de învățământ superior din Romania.

Universitatea poartă numele lui Grigore T. Popa, om de știință cu renume internațional în domeniul neuro-endocrin și, de asemenea, titular al catedrei de Anatomie Funcțională și Embriologie. Cercetările sale au dus la descoperirea sistemului port hipofizar.

Sediul său principal se află în Palatul Calimachi, datat 1793 și aflat pe lista monumentelor istorice. În 2011 a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer