Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Misiunea Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare din cadrul Universității din Pitești este să asigure pregătirea la standardele de calitate actuale a viitorilor specialiști în domenii de vârf ale tehnologiei contemporane prin programele de studiu acredidate pe care le gestionează. Învățământul superior în domeniul electronicii are o tradiție de peste 25 de ani la Universitatea din Pitești. Înființată prin HG 866/28.10.1999 sub denumirea de Facultatea de Electronică și Electromecanică, facultateasi-a dobândind în anul 2005 actuală titulatură, Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare. În prezent (2012) facultatea gestionează 4 programe de studii de nivel licență, 7 programe de nivel master și are conducători de doctorat în domeniul IOSUD de electronică și telecomunicații. Având un corp profesoral valoros, dispunând de o infrastructura modernă și de o bază materială în continuă modernizare, conducerea facultății se preocupa permanent de creșterea calității actului didactic și asigurarea unor condiții de învățare excepționale pentru studenții facultății. Prin pregătirea de bază, absolvenții specializării de electronică pot fi întâlniți în calitate de specialiști în cele mai diverse domenii de activitate cum ar fi : industria electronică; industria constructoare de mașini; industria chimică, energetică, în industria software, că administratori de rețele de calculatoare, în telecomunicații, în cercetare, proiectare, învățământ. Piață muncii pentru această categorie de specialiști este foarte largă. Activitatea de cooperare internațională s-a manifestat prin mobilități ale cadrelor didactice și ale studenților în cadrul diverselor programe internaționale, participări la conferințe internaționale, stagii de pregătire, workshop-uri etc.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040

Nu există programe de licență la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Nu există programe de master la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Informații despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer