Facultatea de Educaţie Fizică și Sport

Facultatea de Educație Fizicムși Sport este integrată în cadrul sistemului de învățământ Bologna cu durată studiilor de 3 ani pentru studiile de licență și 2 ani pentru studiile de masterat. Învățământul se desfășoară pe bază sistemului european de credite transferabile, studenții parcurgând în mod facultativ un modul psiho-pedagogic care le va permite exercitarea profesiei la nivel gimnazial și liceal. Facultatea a făcut în ultimii ani păși importanți în direcția modernizării bazei materiale. Astfel, în prezent ea dispune de numeroase laboratoare de specialitate, săli pentru activitățile practice modern utilate, terenuri pentru jocurile sportive dar și săli de curs și seminar la standarde europene. Colaborările realizate cu instituțiide învățământ din străinătate prin programul Erasmus au oferit șansa studenților de a studia în țările partenere. Un punct de atractivitate în viață studențească îl reprezintă activitățile practice de schi, turism, înot și vâslit sau practică pedagogică și de specialitate realizate în condiții foarte bune. Așteptăm în continuare pe toți aceia care doresc să se perfecționeze în acest domeniu de activitate și astfel să îmbrățișeze o profesie atractivă, dinamică, care are în centrul preocupărilor ei omul în toate etapele evoluției sale.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Educaţie Fizică și Sport

Nu există programe de licență la Facultatea de Educaţie Fizică și Sport

Nu există programe de master la Facultatea de Educaţie Fizică și Sport

Informații despre Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer