Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara a fost înființată în anul 1992, fiind acreditată, pentru domeniul de studii Drept, în anul 2000 și reacreditată în anul 2010. Facultatea a dobândit în anul 2004 calitatea de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniul Drept. Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara organizează programe de studii universitare de licență în Drept – cu durata de 4 ani – la învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă. Facultatea organizează studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor, Drept penal și științe penale, Dreptul Uniunii Europene, Carieră judiciară, toate programele de studii de masterat fiind acreditate.

Planul de învățământ al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara este compatibil cu planurile de învățământ ale Hexagonului Facultăților de Drept din România (format din facultăţile de drept din cadrul universităților de stat din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Sibiu şi Timişoara), precum și cu cele ale facultăților de prestigiu din Europa.

Pe plan european, facultatea şi profesorii săi au relaţii de cooperare universitară cu facultăţi de drept din Franţa (Paris I Panthéon-Sorbonne, Montpellier), Italia (Bologna, Padova, Udine), Ungaria (Pecs, Szeged), Serbia (Belgrad, Novi Sad) etc. Locul dobândit de către Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara în rândurile facultăților de prestigiu din România, precum și cooperările fructuoase cu instituțiile similare din ţară şi din străinătate reprezintă rezultatul efortului cadrelor didactice şi studenţilor facultății în cei 20 de ani de existenţă a acesteia.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 59
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Drept

Nu există programe de licență la Facultatea de Drept

Nu există programe de master la Facultatea de Drept

Informații despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer