Facultatea de Drept și Științe Administrative

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, din cadrul prestigioasei universităţi VALAHIA din Târgovişte, asigură o pregătire academică de înaltă ţinută în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative. Oferta educaţională a facultăţii este concretizată atât prin programele de studii de licenţă, Drept si Administraţie publică, învăţamânt cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, cât şi prin programele de studii de masterat, Dreptul afacerilor şi Administraţie publică europeană, programe de studii acreditate ARACIS. Activitatea didactică este desfăşurată de cadre didactice valoroase, cu vizibilitate naţională şi internaţională, în acord cu planurile de învăţământ adaptate permanent cerinţelor actuale europene şi conectate la sistemul european de credite transferabile. Cercetarea stiinţifică este ilustrată de revista Valahia University Law Study, publicaţie indexată în baze de date internaţionale, Centrul de cercetari în Ştiinţe Sociale şi de numeroasele manifestari ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de facultatea noastră. De asemenea, relaţiile de colaborare cu instituţii similare din ţară şi străinatate, cu diverse autorităţi şi organizaţii profesionale dar şi cu edituri de referinţă din ţară, definesc preocuparea fundamentală de a forma specialişti cu înaltă calificare, conferind eficienţă şi prestigiu activităţii desfăşurată în cadrul facultatii.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Drept și Științe Administrative
Strada Găeşti, nr. 8-10, cod postal 130087, Târgovişte

Nu există programe de licență la Facultatea de Drept și Științe Administrative

Nu există programe de master la Facultatea de Drept și Științe Administrative

Informații despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer