Facultatea de Arte

Amplasat în Oradea, vechi centru cultural, cu una dintre cele mai bine conservate arhitecturi art nouveau din aceasta parte a Europei (orasul nostru este membru a prestigioasei retele Réseau Art Nouveau, care cuprinde orasele europene cu un bogat patrimoniu art nouveau), Departamentul de Arte Vizuale din cadrul Facultatii de Arte a Universitatii din Oradea este alcatuit din 6 specializari (pictura, sculptura, grafica, design, arte decorative, moda) si 2 masterate (sculptura si ambient, pictura si multimedia) care acoperă întregul spectru al cercetarii si creatiei artistice.

Corpul nostru profesoral este alcatuit din artisti, designeri si teoreticieni performanti în domeniile lor, fapt care face ca educatia pe care o dobândesc studentii nostri sa le întretina, inspire si provoace în permanenta talentul, astfel încât în final ei sa obtina îndemânarile si cunostintele de care au nevoie pentru a beneficia în profesia aleasa de un început plasat sub cele mai bune auspicii.

Departamentul Muzică are un număr de 224 studenţi, dintre care 163 urmează cursurile în cadrul ciclului de licenţă respectiv 61 sunt înscrişi la liniile de masterat.

Liniile de masterat sunt: Pedagogia artei dirijorale şi Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală.

Resursa umană a Departamentului Muzică este constituită din 39 cadre didactice titulare, 4 personal nedidactic şi 18 colaboratori.

În perioada parcursă de la înfiinţare şi până în prezent, Departamentul Muzică şi-a câştigat un prestigiu deosebit şi binemeritat prin prezentarea unor spectacole de înaltă ţinută artistică şi culturală, atât la nivel local şi naţional, cât şi în străinătate (Belgia, Franţa, Anglia, Austria, China, Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Ungaria etc.).

Formaţiile (ansamblurile) artistice ale departamentului sunt:

 • corul mixt
 • corul de cameră
 • clasa de operă
 • orchestra de cameră
 • orchestra simfonică
 • ansamblul folcloric ”Crisia”
 • trupa de teatru
 • diverse formaţii camerale

Ca dovadă a calităţii învăţământului muzical universitar orădean, o serie de absolvenţi ai Facultăţii de Muzică sunt în prezent masteranzi în universităţi străine (Anglia, Franţa) sau deja angajaţi ai unor prestigioase instituţii muzicale din străinatate – instrumentişti în orchestre simfonice (Toronto, Montreal), solişti vocali (Opera din Viena, Opera de Stat din Budapesta, Debrecen), profesori de muzică (New York) etc. Alţii sunt artişti consacraţi pe plan naţional, solişti (Opera din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca etc.), membri în orchestre sau coruri, profesori în licee de artă.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Arte
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea

Nu există programe de licență la Facultatea de Arte

Nu există programe de master la Facultatea de Arte

Informații despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer